Aktualności

 • Szpital w żałobie 21.09.2018

  Szpital w żałobie

   

  Z wielkim smutkiem i przepełnieni żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 września 2018 roku, ledwie u progu upragnionej emerytury, po heroicznej walce z chorobą, cicho i spokojnie  odeszła do domu Ojca Niebieskiego nasza Droga Koleżanka Irenka Głowacka.

  Pamiętamy Ją jako życzliwą ludziom i chętnie udzielającą wsparcia wszystkim pracownikom Osobę, na której przez ostatnie lata Jej pracy w naszym szpitalu spoczywał obowiązek organizacji i funkcjonowania sekretariatu kolejnych jego dyrektorów.

  W swojej pracy Irenka wykazywała najwyższej próby profesjonalizm, umiejętność godzenia oczekiwań każdego z dyrektorów z oczekiwaniami pracowników i interesantów naszego Szpitala. Oddana Szpitalowi do końca i bezgranicznie, będąc już na emeryturze i doświadczając choroby, zawsze żywo interesowała się tym, co u nas.

  Za tę Jej życzliwość i doświadczenie bycia z Irenką przez ponad 40 lat wspólnej pracy serdecznie Jej dziękujemy.

  Irenko będziesz na zawsze w naszej życzliwej pamięci!

  Rodzinie Irenki składamy wyrazy najgłębszego współczucia i zapewniamy o modlitewnym wsparciu w tych trudnych dla Państwach chwilach.

   

  Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z SPZZOZ w Nowej Dębie

  więcej
 • 21 września - Światowy Dzień Choroby Alzheimera 21.09.2018

  21 września - Światowy Dzień Choroby Alzheimera

  Choroba Alzheimera kojarzona jest głównie z utratą pamięci. Nie należy jednak lekceważyć innych niepokojących objawów, które narastają dużo wcześniej niż samo głębokie otępienie. Specjaliści przestrzegają: im wcześniej zostanie wdrożone leczenie, tym dłuższy jest czas dobrego funkcjonowania chorego.

  Swiatowy Dzień Choroby Alzheimera ma przypominać o tej chorobie, ma przypominać jak z nią żyć, ma przypominać jak opiekowac sie samym chorym i rodzinami, które doswiadczają tego problemu.

  więcej
 • Dzień Chorych na Schizofrenię 12.09.2018

  14 września-Dzień Chorych na Schizofrenię


  Dnia 14 września obchodzony jest Dzień Chorych na Schizofrenię - święto mające na celu uświadomienie społeczeństwa, zwiększenie tolerancji wobec chorych, ich aktywizację zawodową oraz rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego. Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym o poważnym przebiegu. Cechuje się współwystępowaniem zaburzeń myślenia, emocji, percepcji, mowy, zachowania i tożsamości. Choroba ta doprowadza do nieprawidłowego postrzegania, interpretowania i przeżywania rzeczywistości. Nazwa„schizofrenia” oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Na świecie na schizofrenię choruje ponad 21 milionów ludzi. W Polsce z tą chorobą może zmagać się nawet 400 tys. osób.

  więcej
 • Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 29.08.2018

  Informujemy, że od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

  Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
  To oznacza, że:

  - placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,

  - w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,

  - świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Szczegółowe informacje na poniższej stronie NFZ:

  http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html

  więcej
 • Komunikat 01.08.2018

  Komunikat

  Zachęcamy wszystkie Panie do korzystania z usług poradni ginekologiczno – położniczych funkcjonujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie oraz wykonywania w nich profilaktycznych badań cytologicznych.

  Badania można wykonać w poniższych poradniach.

  1. Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Szpital w Nowej Dębie, tel. 15-846-26-51 wew. 170.

  2. Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ośrodek w Majdanie Królewskim, tel. 15-847-10-10.

  3. Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Skopaniu, tel. 15-812-22-34.

  Zachęcamy jednocześnie, aby po wykonaniu badań i odbiorze wyników zgłaszać się na specjalistyczne konsultacje lekarskie. Przypominamy także o konieczności bieżącego odbierania wyników cytologicznych.

  więcej
zobacz pozostałe