Aktualności

 • Konkurs na stanowiska 26.07.2016

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza konkurs na stanowiska:

  - Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno- Położniczego

  - Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego

  - Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego

  Kandydaci  na  powyższe  stanowiska  powinni spełniać  wymogi określone Rozporządzeniem MZ z  dnia 20 lipca 2011 roku w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

  więcej
 • Certyfikat- szpital bez bólu 28.06.2016

  Dnia 22.06.2016 r. Nasz Szpital spełnił po raz kolejny wszystkie wymagania Komisji Certyfikacyjnej i uzyskał ponownie certyfikat "Szpital bez bólu".

  Certyfikat wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.

  więcej
 • 26 czerwiec Światowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 23.06.2016

  26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków. Używanie narkotyków, innych niż przetwory konopi,  w populacji dorosłych Polaków nie jest problemem szeroko rozpowszechnionym.

  więcej
 • Wyniki konkursu 16.06.2016

  Podczas” Białej Soboty” odbył się konkurs wiedzy na temat cukrzycy pt. „Co wiem na temat cukrzycy”, zorganizowany przez SPZZOZ w Nowej Dębie.

  Spośród uczestników wylosowano 10 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie.

  Szczęśliwe numery to:

  2, 4, 6, 16, 20, 22, 24,25, 32 i 34

  Posiadacza numeru 22 prosimy o zgłoszenie się do budynku Administracji ( pokój 111) w celu odbioru nagrody.

  więcej
 • Biała Sobota 15.06.2016

  W dniu 11.06.2016r. w trosce o zdrowie mieszkańców Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wraz z pracownikami zorganizowała „ Białą Sobotę”.

  Uczestnicy imprezy skorzystali z bezpłatnych porad lekarskich i konsultacji z zakresu reumatologii, psychiatrii, psychologii, diabetologii, rehabilitacji, ginekologii i położnictwa oraz chirurgii.

  Prowadzone były ćwiczenia rehabilitacyjne. Wykonywano pomiar ciśnienia krwi i glukozy oraz BMI (wskaźnika masy ciała).

  Na imprezę przybyło ok. 150 uczestników. Ważnym punktem spotkania był pokaz oraz szczegółowy instruktaż udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych. Po pokazie najmłodsi uczestnicy imprezy mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetki.

  więcej
zobacz pozostałe