Aktualności

 • Październik Międzynarodowy Dzień osób Starszych. 03.10.2014

  Międzynarodowy Dzień Osób starszych – święto obchodzone corocznie 1października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
  Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych. Inaugurowane są wówczas również liczne przedsięwzięcia. Choć nie ustanowiono jednego sposobu obchodzenia tego dnia na całym świecie. W wielu krajach podejmowane są różne działania mające na celu poprawienie wizerunku seniorów, podkreślenie ich roli w społeczeństwie i zapobieganie alienacji osób starszych.Organizowane są audycje radiowe i telewizyjne z udziałem osób starszych, wykłady, spotkania z młodzieżą, itp.

  więcej
 • 18 wrzesień – III Światowy Dzień Spirometrii w Nowej Dębie 23.09.2014

  Dni spirometrii, zainicjowano po raz pierwszy na skalę światową w 2010 roku. Obchody światowe odbywają się raz na dwa lata. W Polsce inicjatorem w/w kampanii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia oddechowego w społeczeństwie poprzez skłonienie Polaków do regularnych badań spirometrycznych. Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem niezbędnym do wykrycia groźnego dla życia schorzenia  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Odgrywa również ważną rolę w monitorowaniu leczenia astmy i oceny stopnia uszkodzenia układu oddechowego u osób, które na nią cierpią.W tegorocznej kampanii udział wzięło 130 polskich szpitali. Łącznie wykonano 938 badań spirometrycznych.

  więcej
 • III Światowy Dzień Spirometrii w 2014 roku obchodzimy pod hasłem „ Oddychać czystym powietrzem”. 12.09.2014

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie po raz trzeci organizuje bezpłatne badania spirometryczne.W czwartek 18 września 2014 r. od godziny 9-ej do godziny 13-ej  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbęda się badania spirometryczne. Organizatorem kampani jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Motywem kampanii jest uświadomienie europejczykom źródeł zagrożeń i faktów naukowych związanych z jakością powietrza, a tym samym wpływu zanieczyszczeń na stan ich układu oddechowego i potencjalnych konsekwencji związanych z przebywaniem i wystawianiem się na czynniki ryzyka. Naszym celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia oddechowego poprzez skłonienie społeczeństwa do regularnych badań spirometrycznych, szczególnie osób zagrożonych rozwojem obturacyjnej choroby płuc tj palący papierosy, z kaszlem i dusznością wysiłkową. W Polsce około 4 mln osób cierpi na astmę i 2 mln na POCHP. Około połowa z nich nie ma jeszcze postawionej diagnozy i nie jest leczona.

  więcej
zobacz pozostałe