Aktualności

 • PRACA DLA LEKARZY - PILNE 21.05.2019

  SZPITAL PILNIE ZATRUDNI!

  Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie pilnie zatrudni lekarzy następujących specjalności:

  Lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii do pracy w poradni specjalistycznej

  Lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc do pracy w poradni specjalistycznej i w oddziale.

  Informacje na temat zatrudnienia można uzyskać osobiście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M. C. Skłodowskiej 1A (pokój nr 10) lub dzwoniąc na numer telefonu 15 846 26 51 wew. 153.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
 • Dni Położnej i Pielęgniarki 10.05.2019

  Szanowne Panie! Szanowni Panowie!

  Położne, Pielęgniarki i Pielęgniarze

  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

  w Nowej Dębie

  Z okazji przypadających w dniach 8 maja i 12 maja Waszych Świąt: Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, uprzejmie prosimy o przyjęcie z serca płynących i najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń związanych zarówno z Waszą pracą zawodową jak i życiem osobistym.

  Życzymy, aby Wasza wyjątkowo ciężka i odpowiedzialna praca przynosiła Wam wiele satysfakcji w wymiarze duchowym i materialnym, aby dawała poczucie dobrze spełnionej służby na rzecz potrzebującego człowieka, aby zawsze znajdowała życzliwość i uznanie u przełożonych, oraz nieskrywaną wdzięczność w oczach pacjentów i podopiecznych.

  Wszystkiego najlepszego!

                                                                    

  Dyrekcja i Naczelna Pielęgniarka

                                                   SPZZOZ w Nowej Dębie

  więcej
 • KONKURSY NA OAiIT 26.04.2019

  DYREKCJA

  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

  W NOWEJ DĘBIE

  ogłasza

  Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

  oraz 

  Konkurs na stanowisko Pielegniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

  Dokumenty na konkurs należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie" lub z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie" w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A (budynek Administracji I piętro) do dnia 10.05.2019 roku do godz. 11.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe warunki konkursów znajdują się w zakładce PRACA.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
 • PRACA W OAiT 26.04.2019

  PILNE!

  PRACA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

  DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pilnie zatrudni na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę kontraktową na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii następujące osoby:

  Lekarzy posiadajacych specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w będących w trakcie tej specjalizacji.

  Pielęgniarki posiadające kurs z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalizację w tej dziedzinie.

  Wszelkie informacje można uzyskać osoboście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1a (pokój nr 10 na parterze budynku Administracji) lub dzowniąc pod numer telefonu 15 846 26 51 wew. 153.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
zobacz pozostałe