1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

Liczba osób zakażonych HIV wciąż wzrasta. W związku z tym wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi. Wiele osób żyjących z HIV przeżywa ogromny stres. Sytuacja ta może stwarzać trudności związane z wykonywaniem pracy, pomimo ogólnie prawidłowej kondycji fizycznej i dobrego stanu zdrowia. Oznacza to codzienne życie ze świadomością choroby oraz zmaganie się z niepewnością przyszłości. Często jest to związane z uzasadnionymi albo wyimaginowanymi obawami o to, że inni ludzie będą przejawiali wrogie nastawienie lub będą odnosili się bez zrozumienia wobec osób zakażonych.
Światowa Organizacja Zdrowia zwraca się z prośbą, aby szczególną uwagę poświęcać tej problematyce zdrowotnej a w szczególności uświadamiać społeczeństwo o ciągle wzrastającej liczbie zachorowań.
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od wielu lat realizuje cele operacyjne i strategiczne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia. Cel strategiczny Nr 7 brzmi „Zwiększenie skuteczności i zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom”. W bieżącym roku koordynator ds. promocji zdrowia wręczyła pracownikom Szpitala oraz jego pacjentom, materiały edukacyjne. Były to broszury: „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”, „AIDS-druga strona wakacji”, „ Informacja o HIV i AIDS”, „ Daj szansę swojemu dziecku- nie daj szansy AIDS”. Mamy nadzieję, że nasze działania profilaktyczne przyczynią się do większej świadomości społeczeństwa a przez to mniejszej liczby zachorowalności w przyszłości.Sporządziła;
Koordynator ds. promocji zdrowia
SPZZOZ w Nowej Dębie