Betlejemskie Światło Pokoju w nowodębskim szpitalu

23 grudnia 2013 roku harcerze ze szczepu „Jedynka” w Nowej Dębie przybyli do Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, gdzie niesione przez nich światełko zostało przekazane na ręce Marty Piskór – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Głównej Księgowej.


Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Pomimo zimowej pory tysiące młodych ludzi niesie niezwykły symbol rozświetlający czas Świąt Bożego Narodzenia. Już 14 grudnia płomień rozpalony w Grocie Narodzenie Pańskiego w Betlejem i niesiony rękoma młodych skautów przybył do Wiednia w Austrii, a stamtąd, jeszcze tej samej nocy, do Zakopanego.


Tam czekały harcerki i harcerze z całej Polski, wśród których byli również harcerze ze szczepu „Jedynka” w Nowej Dębie. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją piękną i długą drogę, by finalnie znaleźć się na wigilijnych stołach tych, którzy przyjmą je do swoich domów.