Ćwiczenia strażackie w szpitalu

Ćwiczenia strażackie w szpitalu

W dniach 25-27 września 2017 roku na terenie SPZZOZ w Nowej Dębie odbyły się pozorowane ćwiczenia strażackie przeprowadzone przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Nowej Dębie, lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a także przy udziale personelu medycznego, pacjentów oraz służb ppoż. i BHP nowodębskiego szpitala. Ćwiczenia miały za zadanie usprawnić działania i procedury związane z ewakuacją pacjentów, a także miały sprawdzić współpracę poszczególnych podmiotów i koordynację ich dzialań.

Pozorowaną ewakuacją objęto pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. Ćwiczenia przebiegłu zgodnie z zaplanowanym harmonogramen i postawionymi przed uczestnikami zadaniami.