Praca dla Pracownika Socjalnego

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Oferty prosimy składać w Sekretariacie SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do 14 listopada 2017 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

15 8462651 wew. 168 lub 185.