Dyżury medyczne dla lekarzy - pilne

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie

pilnie zatrudni lekarzy

do pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Wewnętrznym

z Pododdzialem Chorób Płuc

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.

ZAPRASZAMY!