Oferta Pracy

OFERTA PRACY dla Inspektora ds. Inwestycji i Remontów

 

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji i Remontów.

Wymagania  od  Kandydatów:

I.Kwalifikacje:

- wykształcenie  minimum średnie  o profilu budowlanym

 II. Wymagania:

 - znajomość  przepisów  ustawy Prawo Budowlane,

- znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów,

 - minimum  2-letnie  doświadczenie  na w/w   lub  podobnym stanowisku,

III. Umiejętności:

- umiejętności  interpersonalne,

- umiejętności organizacji pracy,

- umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego działania pod presją czasu,

- mile widziana znajomość obsługi programów komputerowych: z pakietu Orfice, kosztorysowych - budowlanych

- mile widziane uprawnienia w dowolnej branży budowlanej

Do obowiązków Inspektora ds. inwestycji   i remontów należy:

  1. Przygotowywanie  postępowań  przetargowych.
  2. Przygotowywanie dokumentów do urzędów w sprawach administracyjnych związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i  oddaniem  do  użytkowania inwestycji.
  3. Przygotowywanie   dokumentacji   wstępnej,   programów   funkcjonalno   użytkowych, kosztorysów   inwestorskich,  specyfikacji   i  innych   niezbędnych    do  zaplanowania i wdrożenia  danego  zadania.
  4. Uzyskiwanie   dokumentów   niezbędnych   do    prowadzenia   robót     budowlanych i użytkowania   obiektów.
  5. Koordynacja   procesu   inwestycyjnego   zgodnie  z wymogami  prawa   budowlanego oraz  zgodnie  z  ustawą  – prawo zamówień publicznych.
  6. Organizacja  procesu  inwestycyjnego.
  7. Organizacja  napraw  i  remontów  nieruchomości.

Kandydaci   na  w/w  stanowisko  proszeni  są  o  składanie  ofert  na piśmie w  Sekretariacie  SPZ ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do 20.11.2017


O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej   kandydaci zostaną  powiadomieni telefonicznie.

Na stanowisko została przyjęta p. Sylwia Szypuła