PROJEKT UNIJNY

                 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

Całkowita wartość projektu: 7 962 905,38 PLN

Kwota dofinansowania z ze środków RPO WP: 6 768 469,52 PLN

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Cel projektu: zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie, poprzez dobudowanie oraz wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie.