INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA

w sprawie dnia wolnego od pracy

w SPZZOZ w Nowej Dębie

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) w związku     z przysługującym ustawowo dniem wolnym od pracy za Święto  Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), które    w tym roku wypadało w sobotę, - będą nieczynne:

Administracja Szpitala, Laboratorium Analityczne oraz  Poradnie Specjalistyczne.

     Ponadto przypadające na ten dzień zajęcia w Szkole Rodzenia również się nie odbędą.

Za wszelkie powstałe utrudnienia przepraszamy.