Konkurs na Psychologa w SPZZOZ

Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza konkurs  na stanowisko:

 PSYCHOLOGA  w Zespole Leczenia Środowiskowego

PSYCHOLOGA w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

 Wymagane:

  • odpowiednie wykształcenie
  • minimum 3 lata pracy w zawodzie o danym zakresie świadczeń

 Nawiązanie stosunku pracy nastąpi w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową

  Szczegółowe warunki konkursu wraz z  formularzem oferty będą udostępnione w Dziale Administracyjno- Organizacyjnym SPZZOZ w Nowej Dębie, w godz.od 8 do 12.,w dni robocze, tel. (0-15) 846 26 51 wew.124., oraz na stronie internetowej SPZZOZ.

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Konkurs ofert- świadczenia…..”. Do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie  Dyrekcji SPZZOZ w Nowej Dębie. ul. M.C. Skłodowskiej 1A. .Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do  dnia 22. 01.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018r., o godz.,12:00 w Sali konferencyjnej w budynku administracji. SPZZOZ w Nowej Dębie

Na stanowisko Psychologa przyjęto p. Agatę Kwarciany.