Nowy cyfrowy aparat RTG

Nowy cyfrowy aparat RTG

 W grudniu 2017r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Nowej Dębie zakupił nowy aparat „RTG z Przenośnym  Detektorem Cyfrowym”. Jest to najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt RTG, posiada wiele funkcji między innymi:

  • funkcje obrotu o dowolny kat,
  • powiększanie  i odbicia obrazu,
  • reguluje jasność i kontrast, ostrość i dynamikę,
  • wielopoziomowy dostęp dla zaawansowanych opcji
  • oprogramowanie  pediatryczne  z podziałem wiekowym i wagowym.

 Zakup nowego aparatu był możliwy dzieki  środkom własnym Szpitala oraz dofinansowaniu na kwote 320.000.00, jakie otrzymał Szpital od Samorządów   Gmin: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Majdan Królewski, oraz Firm: PZU Życie S.A., Pilkington Automotive, Feniks Metals LTD, oraz Fabryka Firanek „Wisan”.

Mamy nadzieję, że nowy aparat RTG, poprawi jakość świadczonych usług i będzie długo służył pacjentom  z okolic Nowej Dęby.