Jubileusz Służby Zdrowia Diecezji Sandomierskiej

Jubileusz Służby Zdrowia Diecezji Sandomierskiej

z prezentacją Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

W ramach obchodzonej 200. rocznicy powstania Diecezji Sandomierskiej w dniu 17 lutego 2018 roku w Sandomierzu w Parafii Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata odbył się Jubileusz Służby Zdrowia Diecezji Sandomierskiej połączony z prezentacją polskiego wydania dokumentu: „Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia”.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele całej diecezjalnej służby zdrowia, w tym liczna delegacja SPZZOZ w Nowej Dębie z Dyrekcją Szpitala na czele. Obecni byli także przedstawiciele parlamentu i Ministerstwa Zdrowia, a uroczystościom dziękczynnym przewodniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski oraz bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski, przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkanie rozpoczęła Msza św., podczas której modlono się za wszystkich pracowników służby zdrowia i osoby pielęgnujące chorych. Mszę św. koncelebrowali duszpasterze posługujący w szpitalach oraz kapłani przybyli z całej diecezji.

Podczas homilii bp R. Kamiński wskazał na konieczność troski o zrozumienie i docenienie osobistego powołania, które jest Bożym darem i zadaniem do wypełnienia wobec bliźnich.

Po Mszy św. odbyła się dalsza część spotkania, podczas której lekarze podzielili się swoim doświadczeniem pracy medycznej i posługi chorym i ubogim oraz odbyła się promocja Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia.

Spotkanie zakończył wykład ks. prof. dr hab. Arkadiusza Wuwera na temat „Polskie wydanie Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia – wyzwania i nadzieje – z perspektywy redakcji naukowej dokumentu”.