Umowa na budowe OAiIT podpisana

Umowa na budowe OAiIT podpisana

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w siedzibie SPZZOZ w Nowej Dębie została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w przedmiocie zadania: „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

Na wykonawcę tego etapu prac wybrano Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych liczony będzie od dnia zawarcia umowy (przełom kwietnia i maja), a ich zakończenie przewidywane jest na dzień 31.12.2018r.

Po tym terminie nastąpią pozostałe etapy zadania polegające na wewnętrznej adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.