Święto Pielęgniarek i Położnych

Szanowne Panie i Szanowni Panowie

Pielęgniarki , Pielęgniarze i Położne

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, wszystkim  naszym Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym pracującym w SPZZOZ w Nowej Dębie, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności,  a także wytrwałości, pogody ducha oraz sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Jednocześnie pragniemy wyrazić nasze ogromne uznanie za pełną poświęcenia pracę dla dobra pacjenta, który dzięki Wam lepiej znosi ból i cierpienie.

                                                                            Serdecznioe dziękujemy!