Praca dla Lekarza Psychiatry

OGŁOSZENIE W SPRAWIE  PRACY

DLA

 LEKARZA SPECJALISTY PSYCHIATRII

LUB

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII

 

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni

 Lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii do pracy     w Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pracy dyżurowej.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę lub kontrakt).

SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE został zakwalifikowany do programu wprowadzającego pilotaż CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO, plasując się na II miejscu w Polsce.

Wszystkie informacje dotyczące zatrudnienia można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ przy ul. M.C. Skłodowskiej 1c w Nowej Dębie (budynek Administracji, parter pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 846 26 51 wew. 168.