Nabór na stanowisko Inspektora ds. marketingu

Nabór  na  stanowisko    inspektora   ds. marketingu

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki   Zdrowotnej   w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko  Inspektora   ds.  marketingu.

Wymagania  od  Kandydatów: 

Kwalifikacje:                                                                                                                                                wykształcenie:  wyższe

   

Wymagania:

- znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,

- znajomość przepisów ustawy zamówienia publiczne,

- minimum 3 -letnie doświadczenie na w/w stanowisku lub podobnym,

- biegła znajomośc obsługi komputera,

- kreatywność,

- dyspozycyjność

- komunikatywność

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Umiejętności:

-interpersonalne i negocjacyjne                                                                                                           -umiejętności   organizacji  pracy i  umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność  pracy  na  kilku  projektach  jednocześnie  oraz  efektywnego   działania     pod  presją czasu                                                                                                                                                   - umiejętność  redagowania tekstów,

Do   obowiązków   Inspektora     ds.   marketingu   należy:

1.  planowanie,  opracowanie  i   wdrażanie  strategii  marketingowej  firmy,

2.  opracowanie i  prowadzenie kampanii   medialnych  mających   na   celu

    kreowanie  wizerunku  firmy,

3.  opracowywanie materiałów  edukacyjnych   i  promocyjnych oraz  bieżąca

    obsługa  strony  internetowej SPZ ZOZ,

4.  przygotowywanie  dokumentacji  związanej  z kontraktowaniem usług medycznych        z NFZ,   

5. przygotowywanie  i  organizowanie   uroczystości  i   imprez   oraz  prowadzenie

    kampanii   promocyjnych  SPZ ZOZ,

6. pozyskiwanie  środków na  działalność  szpitala,

7. pozyskiwanie  kadry  lekarskiej,

 8. współpraca z Urzędami Gmin i innymi  instytucjami  w  zakresie  prowadzonych spraw,

 

Kandydaci   na  w/w  stanowisko  proszeni  są  o  składanie  ofert  na piśmie   w  Sekretariacie  SPZ ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do 25  maja  2018 r.

do godziny 9-ej.  

 O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej kandydaci zostaną  powiadomieni   telefonicznie.