KRYSZTAŁOWE SERCE

KRYSZTAŁOWE SERCE

 

Dnia 23 maja 2018 roku odbyły się w Rzeszowie uroczyste odchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, podczas których rozdano „Kryształowe Serca” -  najwyższe wyróżnienie przyznawane pielęgniarkom i położnym przez ich koleżanki i kolegów z samorządu zawodowego.

Wyróżnienie przyznawane jest za etyczną postawę w pracy, wykazywaną ambicję i dbanie o własny rozwój, oraz pełną empatii postawę wobec pacjentów, współpracowników i przełożonych.

Odznaczenie to przyznane może być konkretnej osobie tylko jeden raz w życiu. W uznaniu takich właśnie zasług „Kryształowe Serce” otrzymała Pani Józefa Lis wieloletnia pielęgniarka SPZZOZ w Nowej Dębie. Z tego tytułu składamy Pani Józefie najszczersze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, oraz podziękowania, bo ten sukces jest także sukcesem nowodębskiego szpitala.