Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Prace budowlane rozpoczęte


W dniu 9 maja 2018 roku, na terenie Szpitala Powiatowego przy ulicy M. C. Skłodowskiej 1a rozpoczęto prace budowlane związane z dobudową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wykonawca robót budowlanych „ZRB Roman Olszowy” przystąpił energicznie do prac          i wykorzystując sprzyjającą pogodę, prowadzi je w dobrym tempie. Najpierw wykonano prace ziemne. Następnie zaszalowano i zazbrojono ławy fundamentowe. Po zalaniu betonem ław, wykonano szalunki fundamentów i już w dużej części również je wybetonowano. W następnej kolejności przeprowadza się operację izolacji przeciwwilgociowej pionowej i termicznej wykonanych ścian fundamentowych.

Równocześnie z pracami przy fundamentach prowadzone są roboty elektryczne przy wykonaniu nowego zasilania dla powstającego oddziału. Układa się w wykopach  nowe przewody zasilające i zmienia się trasy zasileń dla istniejących oddziałów w przypadkach kolizji starych tras z powstającym budynkiem. Sukcesem jest fakt, że większość tych prac udało się na razie wykonać bez wyłączania zasilania w którymkolwiek z budynków szpitala. Krótkotrwałe wyłączenie będzie jednak niezbędne do przełożenia zasilania na nowe sieci energetyczne. Wykonawca gwarantuje, że ograniczy je do minimum.

W związku z bardzo dużym zakresem prac, na czas budowy zmuszeni byliśmy do zmiany organizacji ruchu na terenie szpitala. Zamknięte dla ruchu pojazdów zostały obie bramy od ul. M.C. Skłodowskiej. Od teraz  na teren szpitala pojazdem można wjeżdżać tylko od ulicy Szpitalnej.  Od strony ul. M.C. Skłodowskiej w dalszym ciągu można wchodzić pieszo oboma bramami pozostawiając pojazd na ulicy.
Za wszystkie utrudnienia bardzo przepraszamy i gwarantujemy, że wszystko wróci do poprzedniego stanu po zakończeniu budowy.