Komunikat

Komunikat

 

Zachęcamy wszystkie Panie do korzystania z usług poradni ginekologiczno – położniczych funkcjonujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie oraz wykonywania w nich profilaktycznych badań cytologicznych.

Badania można wykonać w poniższych poradniach.

1. Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Nowej Dębie,

tel. 15-846-26-51 wew. 170.

2. Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Majdanie Królewskim, tel. 15-847-10-10.

3. Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Skopaniu,

tel. 15-812-22-34.

Zachęcamy jednocześnie, aby po wykonaniu badań i odbiorze wyników zgłaszać się na specjalistyczne konsultacje lekarskie. Przypominamy także o konieczności bieżącego odbierania wyników cytologicznych.