Dzień Chorych na Schizofrenię

14 września-Dzień Chorych na Schizofrenię


Dnia 14 września obchodzony jest Dzień Chorych na Schizofrenię - święto mające na celu uświadomienie społeczeństwa, zwiększenie tolerancji wobec chorych, ich aktywizację zawodową oraz rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego. Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym o poważnym przebiegu. Cechuje się współwystępowaniem zaburzeń myślenia, emocji, percepcji, mowy, zachowania i tożsamości. Choroba ta doprowadza do nieprawidłowego postrzegania, interpretowania i przeżywania rzeczywistości. Nazwa„schizofrenia” oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Na świecie na schizofrenię choruje ponad 21 milionów ludzi. W Polsce z tą chorobą może zmagać się nawet 400 tys. osób. Choroba ta częściej występuje u mężczyzn niż  u kobiet. Pierwsze objawy u mężczyzn występują najczęściej między 15 a 25 rokiem życia, natomiast u kobiet pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Symptomy zapowiadające wystąpienie schizofrenii często pojawiają się już w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Dzieci mogą być wycofane, powściągliwe emocjonalnie oraz niezdarne, stwierdza się także zmiany osobowości
i funkcjonowania.

Nieznajomość czynników wywołujących mechanizm rozwoju zaburzeń schizofrenicznych utrudnia, a w wielu przypadkach uniemożliwia, przywrócenie zdrowia pacjentom.

Wczesne rozpoznanie daje 30- 40% szans na wyleczenie. Powstaje coraz więcej skutecznych leków umożliwiających pełny powrót człowieka do społeczeństwa. W leczeniu zaburzeń schizofrenicznych pomocna jest również psychoterapia, zwłaszcza psychoterapia grupowa. Potrzeba akceptacji i bycia pełnoprawnym członkiem społeczeństwa są niezwykle ważne dla osób dotkniętych tą chorobą. Schizofrenicy są bardzo wrażliwi i wyczuleni na to, jak się ich traktuje. Dlatego istotne jest podejście otoczenia, którego rolą jest przede wszystkim nie odrzucenie chorego traktowanie go z empatią i wrażliwością. Ważne jest zatem, by o schizofrenii wiedziano i mówiono jak najwięcej. Warto wiedzieć, że na schizofrenię może zachorować właściwie każdy. Jest to choroba niezwykle demokratyczna można na nią zapaść niezależne od płci, wieku, wykształcenia czy statusu społecznego. A jednak chorzy wciąż spotykają się z odrzuceniem ze strony społeczeństwa, które buduje obraz schizofrenika opierając się na stereotypach.

Źródła:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/277005

http://www.psychiatria.pl/artykul/przyczyny-i-mechanizm-powstawani-schizofrenii/944

http://neuropsychobjawy-i-diagnostyka

http://www.szpitalbp.pl/o-szpitalu/napisali

-o nas/11aktualnoci/kalendarium/dzien

-chorych na schizofrenie.html

Sporządziła; B. M.