Szpital w żałobie

Szpital w żałobie

 

Z wielkim smutkiem i przepełnieni żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 września 2018 roku, ledwie u progu upragnionej emerytury, po heroicznej walce z chorobą, cicho i spokojnie  odeszła do domu Ojca Niebieskiego nasza Droga Koleżanka Irenka Głowacka.

Pamiętamy Ją jako życzliwą ludziom i chętnie udzielającą wsparcia wszystkim pracownikom Osobę, na której przez ostatnie lata Jej pracy w naszym szpitalu spoczywał obowiązek organizacji i funkcjonowania sekretariatu kolejnych jego dyrektorów.

W swojej pracy Irenka wykazywała najwyższej próby profesjonalizm, umiejętność godzenia oczekiwań każdego z dyrektorów z oczekiwaniami pracowników i interesantów naszego Szpitala. Oddana Szpitalowi do końca i bezgranicznie, będąc już na emeryturze i doświadczając choroby, zawsze żywo interesowała się tym, co u nas.

Za tę Jej życzliwość i doświadczenie bycia z Irenką przez ponad 40 lat wspólnej pracy serdecznie Jej dziękujemy.

Irenko będziesz na zawsze w naszej życzliwej pamięci!

Rodzinie Irenki składamy wyrazy najgłębszego współczucia i zapewniamy o modlitewnym wsparciu w tych trudnych dla Państwach chwilach.

 

                             Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z SPZZOZ w Nowej Dębie