Centrum Zdrowia Psychicznego

                              Szanowni Pacjenci!     

Informujemy, iż od 1 października 2018 r., rozpoczęło pracę Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie i działający w jego ramach Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. Placówka oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega. Zabezpiecza także świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Centrum Zdrowia Psychicznego świadczy usługi zdrowotne w zakresach:

Ambulatoryjnym:

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 888 289 431 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 148.

Zespół Leczenia Środowiskowego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 w. 178.

Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, tel. 15-822-21-11.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 11, tel. 15 822-61-62.

Dziennym:

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 175.

Stacjonarnym:

Oddział Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-05-05.

Zapraszamy do korzystania z usług Centrum Zdrowia Psychicznego!