KONKURS

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza Konkurs na stanowisko Pielegniarki Koordynujacej Bloku Operacyjnego. Dokumenty można składać do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. 10.00.

Informacje o konkursie znajdują się w zakładce Praca lub można bezpośrednio kontaktować się z Działem Kadr tel. 15 846 26 51 wew. 168 lub 124.  


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego

 

Kandydaci muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe lub/i specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego oraz 3 lata pracy

 2. Licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (z pielęgniarstwa operacyjnego) oraz 5 lat pracy w szpitalu.

 3. Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego oraz minimum 7 lat pracy w szpitalu.

   

  Dodatkowe wymagania:

 1. preferowany mgr pielęgniarstwa

 2. umiejętność zarządzania zespołem pracowników

 3. zdolności organizacyjne i umiejętność rozwiązywania konfliktów

 4. znajomość systemu jakości w SPZZOZ w Nowej Dębie,

 5. kreatywność i zdolności interpersonalne,

 6. umiejętność organizacji pracy Bloku Operacyjnego pod względem funkcjonalnym i merytorycznym,

 7. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,

 8. wysoka efektywność i motywacja w osiąganiu celów,

 9. nienaganny przebieg pracy zawodowej.

   

  Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 1. Aktualnego prawa wykonywania zawodu. Prosimy o kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

 3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska.

 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

 5. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Informacje o konkursie znajdują się w zakładce Praca lub można je uzyskać w Dziale Kadr tel. 15 846 26 51 wew. 168 lub 124.