SZPITAL PILNIE ZATRUDNI

SZPITAL PILNIE ZATRUDNI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie pilnie zatrudni:

  • Diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do pracy w Banku Krwi i w Pracowni Serologii.
  • Diagnostów laboratoryjnych do pracy w Laboratorium Analitycznym.
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc (pulmunologa).
  • Lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii oraz pediatrii.

 

Informacje na temat zatrudnienia można uzyskać osobiście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A (pokój nr 10) lub dzwoniąc na nr telefonu 15 846 26 51 wew. 153.