Dzień Walki z Depresją

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji, jej objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności
 i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią
w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych.

Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana,
a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie.

Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa na jej temat pomogą przełamać tabu i w efekcie zachęcą większą liczbę osób do szukania pomocy.

Depresja u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniżeniem nastroju.
W przeciwieństwie do osób dorosłych u dzieci mogą nasilić się zachowania agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie) i buntownicze, a także wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na depresję stwierdza się zaburzenia zachowania lub nadpobudliwość psychoruchową, na przykład ADHD.

Jeżeli bliska osoba lub sami Państwo potrzebujecie pomocy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zaprasza do CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Nowej Dębie, które na podstawie umowy z narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną.

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny znajduje się w kompleksie Izby Przyjęć Psychiatrycznej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Psychiatrycznego przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A w Nowej Dębie i jest dostępny w dni robocze w godz. 08:00-18:00 lub pod numerem telefonu 888 289 431.

PAMIĘTAJ!

„ Zachowanie równowagi psychicznej to zachowanie całego zdrowia i klucz do osobistego sukcesu”.

Jesteśmy z Tobą i dla Ciebie!

ZAPRASZAMY!

PRZYJDŹ!

 

opracowała: BM