Dni Położnej i Pielęgniarki

Szanowne Panie! Szanowni Panowie!

Położne, Pielęgniarki i Pielęgniarze

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nowej Dębie

Z okazji przypadających w dniach 8 maja i 12 maja Waszych Świąt:

Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki,

uprzejmie prosimy o przyjęcie z serca płynących i najserdeczniejszych życzeń

wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń

związanych zarówno z Waszą pracą zawodową jak i życiem osobistym.

Życzymy, aby Wasza wyjątkowo ciężka i odpowiedzialna praca

przynosiła Wam wiele satysfakcji w wymiarze duchowym i materialnym,

aby dawała poczucie dobrze spełnionej służby na rzecz potrzebującego człowieka,

aby zawsze znajdowała życzliwość i uznanie u przełożonych,

oraz nieskrywaną wdzięczność w oczach pacjentów i podopiecznych.

Wszystkiego najlepszego!

Dyrekcja i Naczelna Pielęgniarka

                                                           SPZZOZ w Nowej Dębie