PILNE! WODA NADAJE SIĘ SPOŻYCIA

PSK.453.5.9.2019 Tarnobrzeg, 04.06.2019r.

KOMUNIKAT

o jakości wody z dnia 04 czerwca 2019r.

SKIEROWANANY DO KONSUMENTÓW WODY

z wodociągu Nowa Dęba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców wody z wodociągu Nowa Dęba zaopatrującego misto Nowa Dęba oraz wszystkie miejscowo ści Gminy Nowa Dęba, że


woda nadaje się do spożycia przez ludzi.


W próbkach wody pobranej w dniu 01.06.2019 roku i 03.06.2019 roku nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli - woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U z 2017r., poz. 2294).