Ogłoszenia

 • KONKURSY NA OAiIT 26.04.2019

  DYREKCJA

  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

  W NOWEJ DĘBIE

  ogłasza

  Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

  oraz 

  Konkurs na stanowisko Pielegniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

  Dokumenty na konkurs należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie" lub z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie" w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A (budynek Administracji I piętro) do dnia 10.05.2019 roku do godz. 11.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe warunki konkursów znajdują się w zakładce PRACA.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
 • PRACA W OAiT 26.04.2019

  PILNE!

  PRACA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

  DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pilnie zatrudni na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę kontraktową na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii następujące osoby:

  Lekarzy posiadajacych specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub w będących w trakcie tej specjalizacji.

  Pielęgniarki posiadające kurs z anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalizację w tej dziedzinie.

  Wszelkie informacje można uzyskać osoboście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie ul. M.C. Skłodowskiej 1a (pokój nr 10 na parterze budynku Administracji) lub dzowniąc pod numer telefonu 15 846 26 51 wew. 153.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
 • Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych 11.02.2019

  Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych

  Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie zatrudni Specjalistę do spraw Technicznych. Od kandydata wymagać się będzie szerokiej wiedzy pozwalającej na obsługę i wsparcie dla całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania szpitala.

  Wszystkie informacje o prowadzonym naborze znajdują się w zakładce PRACA.

  Zapraszamy!

  więcej
 • PRACA W CZP 31.01.2019

  PRACA W CENTRUM ZROWIA PSYCHICZNEGO

  Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie następujące osoby:

  • Terapeutę Zajęciowego
  • Terapeutę Środowiskowego
  • Pielęgniarkę

  Informację o zatrudnieniu można uzyskać bezpośrednio w Dziale Kadr Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie ul,. M.C. Skłodowskiej 1A lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 153 (Kadry) lub wew. 185 (Centrum Zdrowia Psychicznego).

  więcej
 • POSZUKIWANI INSPEKTORZY NADZORU 30.01.2019

   OGŁOSZENIE DLA INSPEKTORÓW NADZORU

  Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie zaprasza do złożenia ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w ramach zadania inwestycyjnego PN. „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie – Modernizacja pomieszczeń i urządzeń szpitala wynikająca z „Programu dostosowawczego” rozporządzenie ministra zdrowia z 2012 r. o specjalnościach:

  1. Konstrukcyjno-budowlanej
  2. Sanitarnej
  3. Elektrycznej

  Zakres prac budowlanych, dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania dostępna jest na stronie internetowej www.zoznowadeba.pl w zakładce Ogłoszenia, przetargi: http://www.zoznowadeba.ires.pl/19452/19452/art11271.html

  Oferty prosimy złożyć na adres e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl, lub osobiście w sekretariacie SPZZOZ Nowa Dęba ul. M.C Skłodowskiej 1A. do dnia 01.02.2019r. do godz. 10:00.

  Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 155 lub 107.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
 • PRACA W ODDZIALE POMOCY DORAŹNEJ 29.01.2019

  Konkurs na stanowisko

  Koordynującej/-ego Oddziału Pomocy Doraźnej 


  Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynującej (Koordynującego) Oddziału Pomocy Doraźnej.

  Infromacje  o oczekiwanych wymaganiach i procedurze konkursowej znajdują się w rozwinięciu lub w zakładce PRACA.

  Dokumenty na Konkurs należy składać w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1a do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 10.00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  więcej
 • SZPITAL PILNIE ZATRUDNI 11.01.2019

  SZPITAL PILNIE ZATRUDNI

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie pilnie zatrudni:

  Diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi do pracy w Banku Krwi i w Pracowni Serologii.

  Diagnostów laboratoryjnych do pracy w Laboratorium Analitycznym.

  Lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc (pulmunologa).

  Lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii oraz pediatrii.

  Informacje na temat zatrudnienia można uzyskać osobiście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A (pokój nr 10) lub dzwoniąc na nr telefonu 15 846 26 51 wew. 153

  więcej
 • Pilnie do pracy 09.11.2018

  SZPITAL PILNIE ZATRUDNI

  Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie pilnie poszukuje osoby na stanowisko:

  • Kierownika Pracowni Serologii i Banku Krwi
  • Lekarza specjalistę w dziedzinie Kardiologii
  • Lekarzy Specjalistów w dziedzinie Neonatologii i Pediatrii
  • Specjalistę inspektora do spraw zaopatrzenia
  • Opiekunów medycznych do pracy w oddziałach szpitalnych

  Informację o zatrudnieniu można uzyskać bezpośrednio w Dziale Kadr Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie ul,. M.C. Skłodowskiej 1 lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 153 i 168.  oraz w zakładce PRACA

  więcej
 • KONKURS 30.10.2018

  Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego


  Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza Konkurs na stanowisko Pielegniarki Koordynujacej Bloku Operacyjnego. Dokumenty można składać do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. 10.00.

  Informacje o konkursie znajdują się w zakładce Praca lub można bezpośrednio kontaktować się z Działem Kadr tel. 15 846 26 51 wew. 168 lub 124.  

  więcej
 • Praca w szpitalu 19.10.2018

  Praca w szpitalu

  Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie pilnie zatrudni:

  • Terapeutę - specjalistę terapii środowiskowej do pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie. Forma zatrudnienie dowolna, zarówno praca etatowa, kontraktowa lub na umowę zlecenie.
  • Lekarzy Specjalistów z zakresu psychiatrii lub w trakcie specjalizacji do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie zarówno w oddziałach: Stacjonarnym i Dziennym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.
  • Masażystę do pracy w dziale Fizjoterapii

  Informację o zatrudnieniu można uzyskać bezpośrednio w Dziale Kadr Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie ul,. M.C. Skłodowskiej 1 lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 168.  

  więcej