Zaznacz stronę

Zapraszamy do składania ofert na STANOWISKO Inspektora ds. BHP i p.poż. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do Sekretariatu SPZ ZOZ w Nowej Dębie w terminie do dnia 19.10.2020 r. do godz. 12.00 z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora ds. BHP i p.poż” oraz podaniem swojego imienia i nazwiska.

Wszelkie informacje znajdują się w linku: Nabór na stanowisko Inspektora ds BHP i Ppoż