Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.


Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:
* psychoterapię indywidualną i grupową,
* specjalistyczną opiekę lekarska, porady lekarza psychiatry,
* specjalistyczną opiekę pielęgniarską,
* treningi poznawcze - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
* treningi umiejętności społecznych,
* treningi asertywności i komunikacji,
* treningi inteligencji emocjonalnej,
* zajęcia psychoedukacyjne,
* terapię zajęciową,
* arteterapię - zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
* ludoterapię - zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
* biblioterapię - zajęcia grupowe z książką,
* zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
* treningi kulinarne,
* zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
* spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Swoją opieką obejmuje również rodziny Pacjentów proponującą im spotkania edukacyjno-konsultacyjne, sesje psychoterapii rodzinnej oraz spotkania terapeutyczne w prowadzone metodą Otwartego Dialogu.

Oddział Dzienny Psychiatryczny
ul. M. C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 846 26 51 wew. 175

Kierownik: dr n. med. Marek Gronkowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Bielecka