SpisTelefonow

SPIS TELEFONÓW SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE

SPIS TELEFONÓW 15 846 26 51 + wew.

Centrala 100

Izba Przyjęć  budynek nr 1 135

Nocna i świąteczna opieka medyczna  166

Oddział Chirurgiczny

Pielęgniarki  110

Lekarze 146                                                                            

Kierownik 115                                                                            

Pacjenci 136                                                                                      

Blok operacyjny 143                                                                 

Anestezjolodzy 192                                                                       

Kuchenka oddziałowa 190

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Położne  położnictwa  105

Położne ginekologii  176                                                          

Lekarze 162                                                                           

Ordynator 151                                                                               

Pacjentki położnictwo 128                                                           

Pacjentki ginekologia 193

Oddział Neonatologiczny

Pielęgniarki 111

Oddział Dziecięcy

Pielęgniarki 103

Lekarze 122                                                                                        

Ordynator 132                                                                                 

Zabiegowy – góra 133                                                                    

Zabiegowy – 125                                                                              

Izba przyjęć dziecięca 134

Oddział Psychiatryczny

Sekretariat 15-846-05-05, 660 617 578                                                                            

Lekarze 106                                                                              

Kierownik 15-846-05-04                                                                            

Pielęgniarki odcinek A  189                                                        

Pielęgniarki odcinek B  182                                                         

Pielęgniarki odcinek C  201                                                                  

Psycholog   137

Pielęgniarka Oddziałowa 185

Oddział Rehabilitacyjny  i Fizjoterapia                                                 

Dział Fizjoterapii 15  846 20 92                    

Oddział 15 846 24 95

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Pielęgniarka Koordynująca 15 846 05 01                                       

Kierownik 15 846 05 02                                                                        

Zabiegowy 15 846 05 03

Apteka

Kierownik 181                                                                                          

Tel/fax bezpośredni 15 846 22 81                                             

Apteka  184

Pracownie diagnostyczne

Endoskopia 277                                                                  

RTG1 191  

Tomografia 191                                                                                        

RTG2 220                                                                                                            

USG  186

Sterylizacja

Kierownik  123                                                                                     

sterylizacja  165

Oddział Chorób Wewnętrznych

Izba Przyjęć  215                                                                     

Pielęgniarki 216                                                                                    

Lekarze  214                                                                                    

Kierownik 224                                                                                   

Pacjenci  217

Poddział Chorób Płuc                                                                       

Pielęgniarki  213                                                                                   

Lekarze 15 846 48 41                                                                             

Kierownik  212                                                                                      

Pacjenci 225

Laboratorium analityczne

Laboratorium 218                                                                          

Kierownik 15 846 20 12                                                      

Bakteriologia  222

Serologia – Bank Krwi 219

KUCHNIA

Kuchnia  226

Poradnie specjalistyczne                                                                   

Poradnia Ginekologiczna 170                                  

Poradnia Neonatologiczna 111                                                                

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci 125                                                               

Poradnia Gastroenterologiczna  161, 228                                                 

Poradnia Kardiologiczna 161, 228                                                    

Poradnia Diabetologiczna 161, 228                                                     

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc  161, 228                                                  

Poradnia Neurologiczna  161, 228                                                             

Poradnia Leczenia Bólu 161, 228                                                                       

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 161, 228                                                     

Poradnia Medycyny Pracy 199                                                             

Poradnia Chirurgiczna 161, 228                                                                    

Poradnia Reumatologiczna 140                                                             

Poradnia Rehabilitacyjna 140                                                                 

Poradnia Zdrowia Psychicznego   148                                                      

Poradnia Uzależnień 148                                           

Poradnia Psychologiczna 148

Administracja

Dyrektor naczelny 187

Dyrektor ds. lecznictwa 157                                                             

Sekretariat  120                                                                                         

Główny Księgowy 144                                                                               

Naczelna Pielęgniarka  109                                                               

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczy 155                                        

Dział Techniczno-Gospodarczy  107                                                

Kierownik Działu Higieny i Epidemiologii 155                                        

Księgowość Materiałowa  156                                                          

Księgowość Inwentaryzacyjna  171                                                     

Rachuba 130                                                                                                       

Dział Kadr 168                                                                                      

Radca Prawny 169                                                                              

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego 124                                      

Ruch Chorych  154                                                                                       

BHP 118                                                                                         

Koordynator Promocji Zdrowia  127                                                 

Archiwum 127                                                                                            

Rzecznik ds. Pacjenta 204                                                                   

Marketing 202                                                                            

Informatycy 180                                                                                      

Sprzęt medyczny 163                                                                  

Zaopatrzenie 174                                                                           

Rozliczenia 152                                                                                      

Magazyn 173

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 888 289 431 lub 15-846-26-51 wew. 207 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 148.

Zespół Leczenia Środowiskowego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 w. 178.

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, tel. 15-822-21-11.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 11, tel. 15 822-61-62.

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 175.

Oddział Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 188.