Dla Pacjenta - Jawny rejestr zbiorów

 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW

 

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie prowadzony jest na podstawie:

  • Art. 36a  ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

PRZETWARZANYCH

W SPZ ZOZ NOWA DĘBA

OZNACZENIE ZBIORU

 

NAZWA ZBIORU

 

1/2017

 

PACJENCI ( BYLI I OBECNI)

 

2/2017

 

PRACOWNICY ( BYLI i OBECNI)

 

3/2017

 

KORESPONDENCJA

 

4/2017

 

KONTRAHENCI

 

5/2017

 

STAŻYŚCI, PRAKTYKANCI, WOLONTARIUSZE

 

6/2017

 

KANDYDACI DO PRACY

 

 

Plik z opisem zbiorów do pobrania poniżej.

Zbiory do pobrania