Dla Pacjenta - Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie:

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p.zm informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

ul. M. C Skłodowskiej 1 A

39-460 Nowa Dęba

 

Dane przetwarzane są w zbiorze:

zbiór danych osobowych pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

-ochrona stanu zdrowia;

-świadczenie usług medycznych oraz leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych;

-zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

 

Udostępnianie danych osobowych:

 

tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Dobrowolność podania danych:

podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, ale niezbędne w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych.

 

Pacjencie masz prawo do:

-dostępu do swoich danych;

-poprawiania swoich danych osobowych.