Rejestracja

PORADNIE SPECJALISTYCZNE DZIAŁAJĄCE PRZY SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE

Lokalizacja

PORADNIA

NR TELEFONU

ul. Kościuszki 1c

Poradnia Kardiologiczna

15/846 26 51 wew. 228,161

rejestracja: 7:00 do 15:00

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Endokrynologiczna- nieczynna do odwołania

Poradnia Gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Domowego leczenia   Tlenem

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna ul. M.C.Skłodowskiej 1a

Poradnia Neurologiczna ul.M.C.Skłodowskiej 1a

Poradnia Medycyny Pracy ul.M.C.Skłodowskiej 1a

15/846 26 51 wew. 199

rejestracja: 7:00-14:00

ul. M.C.Skłodowskiej 1a

Poradnia Chirurgiczna

15/846 26 51 wew. 161,228

rejestracja: 7:30-11:00

Poradnia Zdrowia Psychicznego

15/846 26 51 wew. 148

rejestracja: pon, środa, piątek 9:00 - 18:00

wtorek,czwrtek 7:00 - 14:35

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Neonatologiczna

15/846 26 51 wew. 111

Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Urologiczna

15/846 26 51 wew. 161,228

rejestracja: 7:00 - 13:00

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Nowej Dębie

15/846 26 51 wew. 170

 lub 15/846 26 21

rejestracja 8:00-13:00

ul. Włókniarzy 7

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Skopaniu

Rejestracja w godzinach pracy lekarza ( poniedziałek, środa, piątek )

15/812 22 34

ul. Strażacka 4

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Majdanie Królewskim

Rejestracja w godzinach pracy lekarza (poniedz, wtorek, środa)

15/847 1010, 604 290 132

 PRACOWNIE

Lokalizacja                                    

PRACOWNIA

NR TELEFONU

ul. M.C.Skłodowskiej 1A

Pracownia Endoskopii (gastroskopia, kolonoskopia)

15/846 26 51 wew.277

rejestracja 08:30-12:00

ul. M.C.Skłodowskiej 1A

Pracownia USG, RTG

15/846 26 51 wew. 191

 

ul. Kościuszki 1c- Rejestracja w Pracowni RTG- budynek Nr 1, ul. M.C Skłodowskiej 1A

Tomografia komputerowa

15/846 26 51 wew. 191

 


Dokumenty potrzebne do rejestracji:

Po 1 stycznia 2013 r. dzięki  działającemu systemowi eWUŚ wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

 Wymagane skierowania:

Świadczenia ambulatoryjne specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Przy tym przypominamy, iż zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ww. ustawie od 1 stycznia 2015 r. wymagane są skierowania do lekarza okulisty i dermatologa.