Godziny Pracy Poradni Specjalistycznych

Godziny Pracy Poradni Specjalistycznych

 

Zespół Poradni Specjalistycznych tworzą niżej wymienione poradnie specjalistyczne oraz gabinety rehabilitacji ambulatoryjnej:

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, tel. 15-846-26-51 wew. 170
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Majdanie Królewskim, tel. 15-847-10-10, 604-290-132
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Skopaniu, tel. 15-812-22-34
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Reumatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228

 • Poradnia Urologiczna, tel.15-846-26-51 wew. 161, 228

 • Poradnia Diabetologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Kardiologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gastroenterologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Medycyny Pracy, tel. 15-846-26-51 wew. 199
 • Poradnia Neonatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 111
 • Poradnia Neurologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci, tel. 15-846-26-51 wew. 125
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Leczenia Uzależnień, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Psychologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Zespół Leczenia Środowiskowego , tel. 15-846-26-51 wew. 178
 • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Dział Fizjoterapii z gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, wodolecznictwa,

          masażu suchego,  tel. 15 846-20-92

Godziny Pracy Poradni Specjalistycznych

Poradnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Gastroenterologiczna

 

10.30-14.30

12.00-16.00

10.00-14.35

 

 

Diabetologiczna

10.00-14.00

 

14.00-18.00

08.00-13.00

 

 

Kardiologiczna

07.30-11.30

 

07.30-11.30

 

14.40-18.40

 

Neurologiczna

 

10.00-20.00

 

08.00-12.00

15.35-19.35

 

Gruźlicy i Chorób Płuc

08.00-09.00

09.30-19.45

08.30-12.30

12.00-14.00

10.00-14.00

 

Neonatologiczna

10.00-14.00

14.00-18.00

 

 

10.00-14.00

 

Reumatologiczna

 

14.00-18.00

07.00-11.00

 

07.30-10.30

 

Ginekologiczno-

Położnicza

Nowa Dęba

12.35-14.35

12.00-14.30

10.30-14.35

10.00-14.35

13.00-18.00

 

Skopanie

10.00-14.34

 

 

13.00-19.00

 

 

Majdan Królewski

16.00-20.00

10.00-14.00

16.00-20.00

 

 

 

Chirurgii Ogólnej

08.00-14.30

10.30-14.30

08.00-20.00

09.00-10.30

09.00-14.00

 

Urologiczna

16.00-20.00


16.00-18.00

 16.00-20.00

 

10.00-14.00

Urazowo-Ortopedyczna

 

15.00-19.00

16.00-20.00

 

07.00-12.00

 

Medycyny Pracy

11.00-13.30

 

12.00-14.00

15.00-16.00

 

 

Rehabilitacyjna

 

 

14.35-17.05

10.45-14.45

12.35-15.35

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

07.00-15.30

 

07.00-16.30

 

07.00-15.30

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

13.00-18.30

07.00-14.35

09.00-18.30

08.00-10.50

09.00-16.30

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

12.00-13.00

 

18.30-19.30