CZP

Szanowni Pacjenci!

W myśl Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 od 1 października 2018 r., rozpoczyna pracę Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie i działający w jego ramach Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny. Placówka oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaburzenia psychiczne nie tylko utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, lecz często stają się przyczyną dalszych komplikacji zdrowotnych. W swojej pracy z Pacjentami opieramy się na takich wartościach, jak zaufanie oraz poszanowanie i zrozumienie specyfiki zaburzeń psychicznych.

Zabezpieczamy m.in. świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie realizowane są świadczenia zdrowotne w zakresach:

Ambulatoryjnym:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 207 oraz 888 289 431

Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 148.

Zespół Leczenia Środowiskowego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15- 846-26-51 w. 178.

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 34, tel. 15-822-27-84.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, tel. 15-822-21-11.

Dziennym:

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15- 846-26-51 wew. 175.

Stacjonarnym:

Oddział Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51      wew. 188.

Naszym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej (doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej) dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!