Cennik Medycyny Pracy

CENNIK ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH

DLA POTRZEB MEDYCYNY PRACY

Lp.

 

Rodzaj badania

Cena w zł.

1

Badanie wstępne, okresowe i kontrolne + wydanie orzeczenia

80,00

2

Książeczka zdrowia (porada lekarska+ wpis do książeczki)

80,00

3

Badanie neurologiczne

80,00

4

Badanie psychiatryczne

80,00

5

Badanie psychologiczne

80,00

6

OB.

3,20

7

Morfologia

5,20

8

Glukoza – cukier we krwi

4,10

9

Bilirubina

5,00

10

Tymol

4,50

11

Cholesterol całkowity

4,50

12

Immunoglobulina IgE całkowite

18,00

13

Badanie ogólne moczu

5,20

14

Obrazy mikroskopowe

4,00

15

Granulocyty kwasochłonne

4,00

16

Retikulocyty

5,00

17

Mocznik

5,00

18

Kreatynina

5,00

19

Aminotransferaza asparaginowa /AspAT/

5,00

20

Aminotransferaza alaninowa /AlAT/

5,00

21

Lipidogram (Chol-TG-HDL-LDL)

17,00

22

Trójglicerydy

6,00

23

Potas/K/

4,00

24

Sód /Na/

4,00

25

Wapń we krwi

5,50

26

Fosfor we krwi

6,00

27

Ołów we krwi

51,00

28

Anty HCV p/c IGm IGg

18,00

29

Antygen HBS

11,00

30

Wirus i przeciwciała nabytego niedoboru odporności HIV

20,00

31

Gamma glutamylotranspeptydaza /GGTP/

5,50

32

Amylaza w surowicy/moczu

6,50

33

Odczyn Wassermana /met. USR/

5,00

34

Spirometria

30,00

35

EKG + opis

25,00

36

Elektroencefalogram EEG

72,00

37

RTG klatki piersiowej AP lub boczne 1 projekcja

42,00

38

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy AP i bok 2 projekcje

42,00

39

RTG ręce, porównawcza 1 projekcja

30,00

40

RTG staw łokciowy, AP i bok, 2 projekcje

42,00

41

Konsultacja radiologiczna

25,00

42

Posiew wymazu z gardła

37,00

43

Posiew wymazu z nosa

37,00

Badania wykonywane przez podwykonawców

1

Badanie laryngologiczne

45,00

2

Badanie okulistyczne

45,00

3

Badanie stomatologiczne

80,00

4

Audiometria

15,00

5

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

45,00

 

Istnieje możliwość wykonania innych badań zleconych przez lekarza nie ujętych w cenniku, według cennika obowiązującego w SPZZOZ w Nowej Dębie.