Oddziały » Neonatologiczny

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO ODDZIALE - KLIKNIJ TUTAJ


Oddział Neonatologiczny


Oddział Neonatologiczny w SPZZOZ w Nowej Dębie hospitalizuje noworodki zgodnie ze standardami neonatologicznymi w tzw. I stopniu referencyjności obejmującymi kompleksową i fachową opiekę nad zdrowymi noworodkami urodzonymi powyżej 37 tyg. ciąży z fizjologicznie przebiegającej ciąży i porodu oraz krótkotrwale nad noworodkami chorymi w razie wystąpienia niespodziewanej patologii.

W wyposażeniu oddziału znajduje się nowoczesny specjalistyczny sprzęt umożliwiający leczenie chorych noworodków:

 • Respirator
 • n-CPAP - do nieinwazyjnego wspomagania oddechów
 • 2 stanowiska do resuscytacji noworodków w tym jedno z Neopuff -2 inkubatory zamknięte (uzyskane dzięki WOŚP)
 • kardiomonitor (WOŚP)
 • pulsoksymetr
 • nowoczesna lampa do fototerapii neoBLUEcozy
 • 3 pompy infuzyjne
 • 1 aparaty audiologiczne do badania przesiewowego słuchu(uzyskane dzięki WOŚP)
 • ssak elektryczny
 • bilirubinometr - aparat do przeskórnego badania poziomu bilirubiny

Zapewniamy wczesną diagnostykę i profilaktykę. W zakres podstawowych badań przeprowadzanych u wszystkich noworodków urodzonych w Oddziale wchodzą:

 • badania screeningowe dotyczące wykrywania chorób metabolicznych (mukowiscydoza, fenyloketonuria, niedoczynność tarczycy)
 • badanie przesiewowe słuchu
 • badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych wad serca
 • szczepienie BCG i WZW typu B wg kalendarza szczepień


W razie potrzeby zapewniamy wysokospecjalistyczne badania w innych znaczących ośrodkach w tym ośrodkach klinicznych.

Posiadamy całodobowy dostęp do badań laboratoryjnych, bakteriologicznych radiologicznych.

Personel czuwa nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego noworodka. Codzienne wizyty lekarskie odbywają się w obecności matek.

Oddział noworodkowy zorganizowany jest w systemie rooming-in /noworodek przebywa na sali z matką/.

Sale matek są wyposażone w stanowiska do pielęgnacji dziecka, co znacznie ułatwia mamie opiekę nad jej maleństwem.

Personel czuwa nad prawidłowym karmieniem, pomaga w karmieniu piersią i przewijaniu dziecka.

Oddział zapewnia beciki, kaftaniki oraz pieluchy tetrowe (można również z korzystać własnych pieluch jednorazowych).

W sytuacji, gdy stan zdrowia matki nie pozwala na pełne sprawowanie opieki nad noworodkiem lub matka chce odpocząć - personel zapewnia całościową opiekę i pielęgnację. Noworodki wymagające intensywnego nadzoru przebywają w sali patologii noworodka, gdzie mają zapewniony ciągły nadzór personelu medycznego.

Oddział promuje karmienie naturalne i stwarza warunki by od pierwszych chwil życia dziecko było karmione wyłącznie piersią. Podczas pobytu matki z dzieckiem w Oddziale jest możliwość odwiedzin ojca oraz innych członków rodziny bądź znajomych.

Rodzice małych pacjentów wypisanych do domu w razie problemów z karmieniem, czy innych dotyczących okresu noworodkowego mogą uzyskać całodobową poradę telefoniczną.

Przy wypisie matka otrzymuje pisemne wskazówki dotyczące pielęgnacji dziecka oraz podawania zalecanych witamin.

Odział bierze udział w Akcji "Cała Polska czyta dzieciom" poprzez rozdawanie matkom bezpłatnych książeczek "Pierwsza Książka Mojego Dziecka"  wraz z płytą CD.

W najbliższym czasie oddział zostanie doposażony w nowy sprzęt dzięki Fundacji WOŚP m.in: stanowisko do resuscytacji, cieplarka, kardiomonitor.

Stale podwyższamy swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Wykwalifikowana kadra lekarska i położniczo-pielęgniarska zapewnia naszym pacjentom profesjonalną opiekę i pielęgnację z zachowaniem procedur gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów.

Zapewniamy dalszą opiekę w Poradni Neonatologicznej, która znajduje się w budynku Oddziału Pediatrycznego. Kontakt do Poradni Neonatologicznej 15 846 26 51 w. 125.


Kontakt:
Oddział Neonatologiczny
ul. M.C. Skłodowskiej 1A
39-460 Nowa Dęba
tel.: (15) 846 26 51 w. 111


Kierownik:
lek. med. Renata Pyra
Z-ca Kierownika: lek. med. Elżbieta Koprowska
Położna Oddziałowa: Aleksandra Furtak-Wójcik