Poradnie Specjalistyczne z godzinami pracy

Zespół Poradni Specjalistycznych tworzą niżej wymienione poradnie specjalistyczne oraz gabinety rehabilitacji ambulatoryjnej:

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, tel. 15-846-26-51 wew. 170
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Majdanie Królewskim, tel. 15-847-10-10, 604-290-132
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Skopaniu, tel. 15-812-22-34
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Reumatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228

 • Poradnia Urologiczna, tel.15-846-26-51 wew. 161, 228

 • Poradnia Diabetologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Kardiologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gastroenterologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Medycyny Pracy, tel. 15-846-26-51 wew. 199
 • Poradnia Neonatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 111
 • Poradnia Neurologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci, tel. 15-846-26-51 wew. 125
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Leczenia Uzależnień, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Psychologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Zespół Leczenia Środowiskowego , tel. 15-846-26-51 wew. 178
 • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem, tel. 15-846-26-51 wew. 223
 • Dział Fizjoterapii z gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, wodolecznictwa,

          masażu suchego,  tel. 15 846-20-92

Godziny Pracy Poradni Specjalistycznych

Poradnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Gastroenterologiczna

 

10.30-14.30

12.00-16.00

10.00-14.35

 

 

Diabetologiczna

10.00-14.00

 

14.00-18.00

07.30-11.30

 

 

Kardiologiczna

07.30-11.30

 

07.30-11.30

 

14.40-18.40

 

Neurologiczna

 

10.00-20.00

 

08.00-12.00

15.35-19.35

 

Gruźlicy i Chorób Płuc

08.00-09.00

09.30-19.45

08.30-12.30

12.00-14.00

10.00-14.00

 

Neonatologiczna

10.00-14.00

14.00-18.00

 

 

10.00-14.00

 

Reumatologiczna

 

14.00-18.00

07.00-11.00

 

07.30-10.30

 

Ginekologiczno-Położnicza

Nowa Dęba

12.35-14.35

10.30-14.30

10.30-14.35

10.00-14.35

10.00-14.35

13.10-18.00

Skopanie

10.00-14.34

 

 

13.00-19.00

 

 

Majdan Królewski

16.00-20.00

10.00-14.00

16.00-20.00

 

 

 

Chirurgii Ogólnej

08.00-14.30

10.30-14.30

08.00-20.00

09.00-10.30

09.00-14.00

 

Urologiczna

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

 

 

 

Urazowo-Ortopedyczna

 

15.00-19.00

16.00-20.00

 

07.00-20.00

 

Medycyny Pracy

11.00-13.30

 

12.00-14.00

15.00-16.00

 

 

Rehabilitacyjna

 

 

14.35-17.05

10.45-14.45

12.35-15.35

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

07.00-15.30

 

07.00-16.30

 

07.00-15.30

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

13.00-18.30

07.00-14.35

09.00-18.30

08.00-10.50

09.00-16.30

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

12.00-13.00

 

18.30-20.00

 

 

 

Do zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych należy udzielanie specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów danej Poradni, a w szczególnośc

a)      badanie, diagnostyka, leczenie specjalistyczne pacjentów, zgodnie z aktualną wiedzą  medyczną oraz udzielanie lekarskich konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów innych jednostek medycznych SPZ ZOZ, w szczególności Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie,

b)      wykonywanie drobnych zabiegów, stosownie do umiejętności i wyposażenia danej Poradni,

c)      zapewnianie pacjentom kompleksowej specjalistycznej opieki ambulatoryjnej poprzez udzielanie porad kompleksowych, specjalistycznych i recepturowych.

d)      systematyczne wprowadzanie standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych.

 

Nadzór na Poradniami Specjalistycznymi sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med. Andrzej Polak

Pielęgniarka Koordynująca - mgr Urszula Bereska

Ambulatoryjna rehabilitacja zabiegowa udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentom ambulatoryjnym i pacjentom oddziałów szpitalnych.

W skład zaplecza rehabilitacji zabiegowej wchodzą:

– gabinety fizykoterapii,

– gabinet kinezyterapii,

– gabinet wodolecznictwa,

– gabinet masażu suchego,

– gabinet rejestracji.

W Dziale Fizjoterapii zatrudnieni są następujący pracownicy:

mgr rehabilitacji, mgr fizjoterapii, technik fizjoterapii, technik masażysta, technik biomechanik / rejestratorka.                                                         

Fizjoterapeuci Działu pracują w systemie zmianowym od godz. 7.00 do 18.00.

Zabiegi wykonywane przez pracowników Działu są realizowane zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ. Do nich należą:                                                              

KINEZYTERAPIA:

- ćwiczenia w UGUL-u (na podwieszkach)

- indywidualna praca z pacjentem wg metod neurofizjologicznych, PNF, mobilizacje, manipulacje, kinesiotaping,

- ćwiczenia izometryczne,

- ćwiczenia ogólnousprawniające,

- inne formy usprawniania (kinezyterapia)

FIZYKOTERAPIA:

- elektrolecznictwo,

- światłolecznictwo,

- pole magnetyczne,

- krioterapia,

WODOLECZNICTWO:

- masaż wirowy KKG,

- masaż wirowy stóp i podudzi.

 

Kierownik Działu Fizjoterapii– mgr Jadwiga Mączka.