Poradnie

Zespół Poradni Specjalistycznych tworzą niżej wymienione poradnie specjalistyczne oraz gabinety rehabilitacji ambulatoryjnej:

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, tel. 15-846-26-51 wew. 170
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Majdanie Królewskim, tel. 15-847-10-10, 604-290-132
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Skopaniu, tel. 15-812-22-34
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Reumatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228

 • Poradnia Urologiczna, tel.15-846-26-51 wew. 161, 228

 • Poradnia Diabetologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Kardiologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gastroenterologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Medycyny Pracy, tel. 15-846-26-51 wew. 199
 • Poradnia Neonatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 111
 • Poradnia Neurologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci, tel. 15-846-26-51 wew. 125
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Leczenia Uzależnień, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Psychologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Zespół Leczenia Środowiskowego , tel. 15-846-26-51 wew. 178
 • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem, tel. 15-846-26-51 wew. 223
 • Dział Fizjoterapii z gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, wodolecznictwa,

          masażu suchego,  tel. 15 846-20-92

 

Do zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych należy udzielanie specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów danej Poradni, a w szczególności:

a)      badanie, diagnostyka, leczenie specjalistyczne pacjentów, zgodnie z aktualną wiedzą  medyczną oraz udzielanie lekarskich konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów innych jednostek medycznych SPZ ZOZ, w szczególności Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie,

b)      wykonywanie drobnych zabiegów, stosownie do umiejętności i wyposażenia danej Poradni,

c)      zapewnianie pacjentom kompleksowej specjalistycznej opieki ambulatoryjnej poprzez udzielanie porad kompleksowych, specjalistycznych i recepturowych.

d)      systematyczne wprowadzanie standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych.

 

Nadzór na Poradniami Specjalistycznymi sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med. Andrzej Polak

Pielęgniarka Koordynująca - mgr Urszula Bereska

Ambulatoryjna rehabilitacja zabiegowa udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentom ambulatoryjnym i pacjentom oddziałów szpitalnych.

W skład zaplecza rehabilitacji zabiegowej wchodzą:

– gabinety fizykoterapii,

– gabinet kinezyterapii,

– gabinet wodolecznictwa,

– gabinet masażu suchego,

– gabinet rejestracji.

W Dziale Fizjoterapii zatrudnieni są następujący pracownicy:

mgr rehabilitacji, mgr fizjoterapii, technik fizjoterapii, technik masażysta, technik biomechanik / rejestratorka.                                                         

Fizjoterapeuci Działu pracują w systemie zmianowym od godz. 7.00 do 18.00.

Zabiegi wykonywane przez pracowników Działu są realizowane zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ. Do nich należą:                                                              

KINEZYTERAPIA:

- ćwiczenia w UGUL-u (na podwieszkach)

- indywidualna praca z pacjentem wg metod neurofizjologicznych, PNF, mobilizacje, manipulacje, kinesiotaping,

- ćwiczenia izometryczne,

- ćwiczenia ogólnousprawniające,

- inne formy usprawniania (kinezyterapia)

FIZYKOTERAPIA:

- elektrolecznictwo,

- światłolecznictwo,

- pole magnetyczne,

- krioterapia,

WODOLECZNICTWO:

- masaż wirowy KKG,

- masaż wirowy stóp i podudzi.

 

Kierownik Działu Fizjoterapii– mgr Jadwiga Mączka.