Szpital promujący zdrowie

Projekt Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powstał w 1988 roku w celu włączenia koncepcji i standardów promocji zdrowia w organizacyjna strukturę szpitala. Ostateczna nazwa „ Szpital Promujący Zdrowie” została przyjęta w 1990 roku.
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od 21 czerwca 2001 roku należy do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Od 1 lutego 2010 r. funkcję koordynatora PS SzPZ pełni dr hab. med. Bożena Wawelska- Zielecka. Biuro Krajowego Koordynatora Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie znajduje się przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu w Warszawie.
Celem przewodnim działalności Sieci jest rozpowszechnienie promocji zdrowia w środowisku szpitalnym oraz na obszarze objętym jego działaniami profilaktyczno-terapeutycznymi. Szpitale należące do PS SzPZ realizują 5 zadań obligatoryjnych, a także programy własne. Są nimi:
1. Włączenie zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala.
2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
3. Podejmowanie działań na rzecz zdrowego żywienia.
4. Działalność antynikotynowa
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Szpital Promujący Zdrowie ma za zadanie rozwijać umiejętności pacjentów i ich rodzin w dziedzinie zachowania zdrowia.
9 września 2013 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie otrzymał certyfikat przynależności do Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, z którego jesteśmy bardzo dumni.

Sporządziła:
Koordynator ds. promocji zdrowia
SPZZOZ
w Nowej Dębie