Szpital bez bólu

W dniu 22.06.2016r. w Krakowie odbyła się kolejna Certyfikacja Programu „Szpital Bez Bólu”, podczas której Komisja Certyfikacyjna, po kontroli, stwierdziła, że Szpital Powiatowy w Nowej Dębie spełnia warunki konieczne do uzyskania certyfikatu Komisja przyznała Szpitalowi Certyfikat na okres  3 lat do 22.06.2019r.
Szpital/oddział, który chce otrzymać certyfikat, musi spełnić następujące kryteria:

• Udział w szkoleniu e-learningowym oraz zdanie egzaminu przez wyszystkich uczestników szkolenia.                                                                                                                                                                                       
• Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, standardowo 4 razy na dobę.
• Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
• Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.