Dla Pacjenta » Prawa » Rzecznik

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
ul. Młynarska 46
01 - 171 Warszawa
Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 - 190 – 590
czynna pn. - pt. w godz. 8:00 – 20:00
www.bpp.gov.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

przy SPZZOZ w Nowej Dębie

mgr Jadwiga Mączka

tel. 15 846 26 51 wew. 204

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w sprawach skarg i wniosków pacjentów przyjmuje w budynku Administracji ul. M.C. Skłodowskiej 1a w Nowej Dębie we  wtorek, środę i piątek w godz. 12.10 -14.35

Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Skłodowskiej 1A i jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 14.35

Informujemy, że Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.


Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

przy SPZZOZ w Nowej Dębie

mgr KAMIL LEWKO

jest pracownikiem Biura rzecznika Praw Pacjenta

Zespołu Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego II

w Wydziale do spraw Zdrowia Psychicznego

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa

i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

Osoby przebywające w Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ w Nowej Dębie zapewniającym całodobową opiekę psychiatryczną, mogą skorzystać z pomocy Rzecznika w każdy poniedziałek

w godzinach od 08: 00 do 16:00


Pacjent ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw i spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Świadczeniodawca informuje o zakresie działania i sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można kontaktować się:

Osobiście:

  • w godzinach od 8.00 do 13.00 w pokoju nr 115 znajdującym się w budynku Administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie (I piętro)
  • w godzinach od 13:00 do 16:00 w pokoju znajdującym się w Oddziale Psychiatrycznym

Telefonicznie:

  • PONIEDZIAŁEK w godzinach od 08:00 do 16:00 pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 204 lub wew. 117

Pisemnie:

  • adres e-mail: k.lewko@bpp.gov.pl
  • na adres: Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1a, 39-400 Nowa Dęba
  • do skrzynki na pisma znajdującej się w Oddziale Psychiatrycznym obok pokoju Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

Rzecznik w dniu przyjęć prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik w czasie spotkań wyjaśnia pacjentowi, jego rodzinie, przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu wątpliwości, w szczególności związanych ze skierowaniem i przyjęciem do szpitala psychiatrycznego, stosowaniem środków przymusu oraz postępowaniem leczniczym.

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.


INFORMACJA
Zgodnie z art. 10 a i art. 10 b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:
1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób,
3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
4. inicjowanie prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń udzielanych przez szpital psychiatryczny,

W zakresie realizacji swoich zadań Rzecznik współpracuje z:
1) Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
2) Rzecznikiem Praw Dziecka,
3) Konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.