Oddziały » Psychiatryczny

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO ODDZIALE - KLIKNIJ TUTAJ

Oddział Psychiatryczny obecnie posiada 73 łóżka szpitalnych przeznaczony dla chorych powyżej 18 roku życia z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Oddział posiada akredytację dla prowadzenia podyplomowych staży specjalizacyjnych. Posiadamy także dostęp do wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych jak badanie neuroobrazowe CT, badanie elektrofizjologiczne EEG.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest:

  • poprawa stanu psychicznego,
  • redukcja objawów i zachowań chorobowych,
  • poprawę współpracy we własnym leczeniu,

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez terapię zajęciową i potrzeby rekreacyjne pacjentów zagospodarowano teren wokół oddziału, gdzie utworzono ogródek z rabatem kwiatowymi miejscem ogniskowym.

W oddziale pracuje zespół terapeutyczny w skład, którego wchodzą lekarze, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, opiekunowie, pracownik socjalny, sekretarka. Zespół ten zapewnia serdeczny i życzliwy stosunek do pacjentów oraz wyrozumiałość wobec ich problemów. Oferujemy również profesjonalną pomoc w okresie chorobowym i poszpitalnym. Oddział zapewnia pełną opiekę lekarsko - pielęgniarską, badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne, diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną.

Galeria prac wykonanych przez terapię zajęciową Oddziału Psychiatrycznego

Informujemy, że od dnia 01.07.2016r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A działa Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), natomiast od dnia 11.07.2016r. pracę rozpoczął Oddział Dzienny Psychiatryczny. Pacjenci do Oddziału Dziennego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 15-846-26-51 wew. 175.

Przy Oddziałach funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Kontakt do Poradni 15 846 26 51 w. 148.


Kontakt:
Oddział Psychiatryczny
ul. M. C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 846 05 05, 660 617 578 (sekretariat)

Oddział Dzienny Psychiatryczny
ul. M. C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 846 26 51 wew. 175

Kierownik: dr n. med. Marek Gronkowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Bielecka