Diagnostyka » Endoskopowa » Kolonoskopia

SPZZOZ w Nowej Dębie w swoim zakresie wykonuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego tj:

  • Kolonoskopię diagnostyczną
  • Kolonoskopię diagnostyczną z pobraniem biopsji (uwzględnione bad. hist.-pat.)
  • Kolonoskopię z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)

Badania wykonuje się u chorych:
- leżących w szpitalu,
- skierowanych przez poradnie specjalistyczne,
- skierowanych przez lekarza poz,
- skierowanych przez gabinety prywatne.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badania. W wyjątkowych wypadkach wykonywane są badania bez wcześniejszej rejestracji.

Skierowanie na badanie powinno zawierać: pieczęć kierującego, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, adres zamieszkania, datę zlecenia badania, identyfikator lekarza zlecającego. Pacjenci w chwili rejestracji są informowani o wszystkich czynnościach związanych z prawidłowym przygotowaniem się do badania.

Opisy badań wydawane są w dniu wykonania badania. W przypadku pobierania wycinków podczas badania, wyniki his-pat należy odebrać po trzech tygodniach.

W skład Pracowni wchodzi jedno pomieszczenie – pokój zabiegowy.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:35.

Od godz. 7:00-8:00 trwa przygotowanie pracowni do pracy.
- przygotowanie płynów dezynfekcyjnych,
- przygotowanie sprzętu endoskopowego,
- użycie lampy bakteriobójczej (20 min.).


Kontakt:
Pracownia Endoskopii
ul. M.C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba
tel: 15 846 26 51 w. 277