Zaznacz stronę

Spis telefonów

Telefon główny: 15 846 26 51 + wew.

Centrala 100

Izba Przyjęć  budynek nr 1 135

Nocna i świąteczna opieka medyczna  166

Oddział Chirurgiczny

Pielęgniarki  110

Lekarze 146

Kierownik 115

Pacjenci 136

Kuchenka oddziałowa 190                                                                          

Blok operacyjny 143

Anestezjolodzy 192

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Położne  położnictwa  105

Położne ginekologii  176

Lekarze 162

Ordynator 151

Pacjentki położnictwo 128

Pacjentki ginekologia 193

Oddział Neonatologiczny

Pielęgniarki 111

Oddział Dziecięcy

Pielęgniarki 103

Lekarze 122

Ordynator 132

Zabiegowy – góra 133

Zabiegowy – 125

Izba przyjęć dziecięca 134

Oddział Psychiatryczny

Sekretariat 15-846-05-05, 660 617 578

Lekarze 106

Kierownik 15-846-05-04

Pielęgniarki odcinek A  189

Pielęgniarki odcinek B  182

Pielęgniarki odcinek C  201

Psycholog   137

Pielęgniarka Oddziałowa 185

Oddział Rehabilitacyjny  i Fizjoterapia                                                 

Dział Fizjoterapii 15  846 20 92                    

Oddział 15 846 24 95

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Pielęgniarka Koordynująca 15 846 05 01

Kierownik 15 846 05 02

Zabiegowy 15 846 05 03

Apteka

Kierownik 181

Tel/fax bezpośredni 15 846 22 81

Apteka  184

Pracownie diagnostyczne

Endoskopia 277

RTG1 191

Tomografia 191

RTG2 220

USG  186

Sterylizacja

Kierownik  123

sterylizacja  165

Oddział Chorób Wewnętrznych

Izba Przyjęć  215

Pielęgniarki 216

Lekarze  214

Kierownik 224

Pacjenci  217

Poddział Chorób Płuc                                                   

Pielęgniarki  213                                                                                   

Lekarze 15 846 48 41                                                                             

Kierownik  212                                                                                      

Pacjenci 225

Laboratorium analityczne

Laboratorium 218

Kierownik 15 846 20 12

Bakteriologia  222

Serologia – Bank Krwi 219

KUCHNIA

Kuchnia  226

Poradnie specjalistyczne                                                                   

Poradnia Ginekologiczna 170

Poradnia Neonatologiczna 111                                                                

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci 125                                                               

Poradnia Gastroenterologiczna  161, 228                                                 

Poradnia Kardiologiczna 161, 228                                                    

Poradnia Diabetologiczna 161, 228                                                     

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc  161, 228                                                  

Poradnia Neurologiczna  161, 228                                                             

Poradnia Leczenia Bólu 161, 228                                                                       

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 161, 228                                                     

Poradnia Medycyny Pracy 199                                                             

Poradnia Chirurgiczna 161, 228                                                                    

Poradnia Reumatologiczna 140                                                             

Poradnia Rehabilitacyjna 140                                                                 

Poradnia Zdrowia Psychicznego   148                                                      

Poradnia Uzależnień 148

Poradnia Psychologiczna 148

Administracja

Dyrektor naczelny 187

Dyrektor ds. lecznictwa 157

Sekretariat  120

Główny Księgowy 144

Naczelna Pielęgniarka  109

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczy 155

Dział Techniczno-Gospodarczy  107

Kierownik Działu Higieny i Epidemiologii 155

Księgowość Materiałowa  156

Księgowość Inwentaryzacyjna  171

Rachuba 130

Dział Kadr 168

Radca Prawny 169

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego 124

Ruch Chorych  154

BHP 118

Koordynator Promocji Zdrowia  127

Archiwum 127                                                                                            

Rzecznik ds. Pacjenta 204

Marketing 202

Informatycy 180

Sprzęt medyczny 163

Zaopatrzenie 174

Rozliczenia 152

Magazyn 173

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Nowej Dębieul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 888 289 431 lub 15-846-26-51 wew. 207 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 148.

Zespół Leczenia Środowiskowego w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 w. 178.

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, tel. 15-822-21-11.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 11, tel. 15 822-61-62.

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 175.

Oddział Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, tel. 15-846-26-51 wew. 188.