Aktualności

 • 11 lutego 2017r. Światowy Dzień Chorych 10.02.2017

  Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.

  „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. 

  Drodzy Bracia i Siostry!

  11 lutego przyszłego roku będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody te odnawiają w Kościele dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym
   i usuwanym na  margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio, Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej
  i namaszczenia chorych, dzielenie się z chorymi a także pogłębienie wiedzy biotycznej
   i teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes wniosą nowy ważny wkład w tę posługę.

  więcej
 • XXV Światowy Dzień Chorego 10.02.2017

  11.02.2017r.- XXV Światowy Dzień Chorego

   

   

  Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II – 13 Maja 1992 roku. Papież wyznaczył na obchody tego dnia 11 Lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego dnia odbywają się każdego roku w wytypowanym Sanktuarium Maryjnym na świecie. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie w bieżącym roku zorganizował XXV Światowy Dzień Chorego przy współpracy dzieci z nowodębskich Szkół Podstawowych, Przedszkoli oraz Klubu Osiedlowego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

  więcej
 • 25 Finał WOŚP 18.01.2017

  W niedzielę 15 stycznia 2017r. odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie zorganizował finałową imprezę, na którą również został zaproszony SPZZOZ w Nowej Dębie. Podczas Finału reprezentanci SPZZOZ w Nowej Dębie, podziękowali za dotychczas otrzymaną pomoc od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przedstawili, jak bardzo otrzymany sprzęt jest pomocny w ratowaniu zdrowia i życia Pacjentów. Podczas przemówienia został również wskazany sprzęt, o który nasza placówka stara się w tym roku.

  więcej
 • Oferta Pracy 09.01.2017

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

  ogłasza nabórna stanowisko - Kierownika Działu Żywienia Oddziału Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

  więcej
 • Informacja 04.01.2017

  INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.01.2017r. w związku ze Świętem Trzech Króli, Szkoła Rodzenia będzie nieczynna. Zapraszamy na kolejne zajęcia, które odbędą się 13.01.2017r. o godzinie 17:00.

  więcej