Aktualności

 • Nabór na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 19.01.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

  Główne zadania:

  - Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  przez pielęgniarki oraz personel pomocniczy  w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  na  optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

  - Nadzór nad realizacją świadczeń  pielęgniarskich, opiekuńczych i terapeutycznych w zakładzie.

  - Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 

  - Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania zakładu.

  - Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

   Wymagania  od  Kandydatów:

  I. Kwalifikacje:

  - tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy  w szpitalu,  lub

  - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok  pracy w szpitalu,  lub 

  - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 3 lata  pracy w szpitalu,  lub

  - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,   

  na ww. stanowisko została zatrudniona mgr Teresa Lubera

  więcej
 • OFERTA PRACY DLA INSPEKTORA DS. ROZLICZEŃ 12.01.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

  Główne zadania:

  - prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

  - kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  - sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

  - obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

  - ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych,

  Wymagania dla kandydatów:

  - wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  - staż pracy na samodzielnym stanowisku min. 5 lata,

  - znajomość przepisów w zakresie  rozliczeń świadczeń zdrowotnych (Zarządzenia Prezesa NFZ i Rozporządzenia Ministra Zdrowia)

  - znajomość przepisów dotyczących ustawy o działalności leczniczej,

  - biegła znajomość obsługi komputera,

  - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

  - komunikatywność,

  - dyspozycyjność,

  - umiejętność zarządzania czasem,

  - mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

  więcej
 • Oferta na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy i psychologa 31.12.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej W Nowej Dębie

   działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2015r, poz. 581 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie :

   1. świadczenia lekarskie realizowane w oddziałach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie:

  - Oddział Chirurgii ogólnej,

  - Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc,

  - Izba Przyjęć

  2. świadczenia lekarskie realizowane w Poradniach Specjalistycznych:

  - Poradni Endokrynologicznej,

  - Poradni Gastroenterologicznej,

  - Poradni Kardiologicznej

  3. świadczenia lekarskie realizowane w Pracowni Endoskopowej

  4. świadczenia psychologiczne realizowane w:

  - Poradni Zdrowia Psychicznego,

  - Oddziale Psychiatrycznym

  więcej
 • Oferta pracy dla lekarza 10.12.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 39-460 Nowa Dęba ul. M.C. Skłodowskiej 1A woj. podkarpackie zatrudni lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie endokrynologii do pracy w Poradni Endokrynologicznej.

  Forma zatrudnienia oraz warunki płacowe do uzgodnienia.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 15 8462651 wew. 120 lub 124.

  więcej
 • Oferta pracy dla kierowcy 04.12.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 39 -460 Nowa Dęba ul. M.C. Skłodowskiej 1A woj. podkarpackie zatrudni kierowcę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do pracy w Dziale Techniczno-Gospodarczym.

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 15 8462651 wew. 168.

  więcej
 • 3 grudnia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 30.11.2015

  3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

  więcej
 • 1 Grudzień - Światowy Dzień AIDS 27.11.2015

  AIDS to inaczej zespół nabytego braku odporności. AIDS jest ostatnim etapem choroby wywołanej zakażeniem wirusem HIV. W tym schorzeniu dla człowieka stają się niebezpieczne drobnoustroje, w normalnych warunkach nieszkodliwe, bo układ odporności jest uszkodzony. Na AIDS do tej pory zachorowało w Polsce niecałe 3 tysiące osób. Prawie dwa tysiące zmarło. Pełnoobjawowy AIDS rozwija się czasem w kilka miesięcy częściej po wielu latach od zakażenia wirusem HIV. Jak dotąd nie ma skutecznego leku na AIDS, można jedynie spowalniać postępy choroby i przedłużać życie choremu

  więcej