Aktualności

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny, Zespół Leczenia Środowiskowego 29.07.2016

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2016r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A działa Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), natomiast od 11.07.2016r. pracę rozpoczął Oddział Dzienny Psychiatryczny. Pacjenci do Oddziału Dziennego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 15-846-26-51 wew. 175.

  więcej
 • Konkurs na stanowiska 26.07.2016

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza konkurs na stanowiska:

  - Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno- Położniczego

  - Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego

  - Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego

  Kandydaci  na  powyższe  stanowiska  powinni spełniać  wymogi określone Rozporządzeniem MZ z  dnia 20 lipca 2011 roku w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

  więcej
 • Certyfikat- szpital bez bólu 28.06.2016

  Dnia 22.06.2016 r. Nasz Szpital spełnił po raz kolejny wszystkie wymagania Komisji Certyfikacyjnej i uzyskał ponownie certyfikat "Szpital bez bólu".

  Certyfikat wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.

  więcej
 • 26 czerwiec Światowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 23.06.2016

  26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków. Używanie narkotyków, innych niż przetwory konopi,  w populacji dorosłych Polaków nie jest problemem szeroko rozpowszechnionym.

  więcej
 • Wyniki konkursu 16.06.2016

  Podczas” Białej Soboty” odbył się konkurs wiedzy na temat cukrzycy pt. „Co wiem na temat cukrzycy”, zorganizowany przez SPZZOZ w Nowej Dębie.

  Spośród uczestników wylosowano 10 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie.

  Szczęśliwe numery to:

  2, 4, 6, 16, 20, 22, 24,25, 32 i 34

  Posiadacza numeru 22 prosimy o zgłoszenie się do budynku Administracji ( pokój 111) w celu odbioru nagrody.

  więcej
 • Biała Sobota 15.06.2016

  W dniu 11.06.2016r. w trosce o zdrowie mieszkańców Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wraz z pracownikami zorganizowała „ Białą Sobotę”.

  Uczestnicy imprezy skorzystali z bezpłatnych porad lekarskich i konsultacji z zakresu reumatologii, psychiatrii, psychologii, diabetologii, rehabilitacji, ginekologii i położnictwa oraz chirurgii.

  Prowadzone były ćwiczenia rehabilitacyjne. Wykonywano pomiar ciśnienia krwi i glukozy oraz BMI (wskaźnika masy ciała).

  Na imprezę przybyło ok. 150 uczestników. Ważnym punktem spotkania był pokaz oraz szczegółowy instruktaż udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych. Po pokazie najmłodsi uczestnicy imprezy mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetki.

  więcej
 • Kryształowe serce 2016 14.06.2016

  9 czerwca 2016r. świętowaliśmy 25-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Jubileusz rozpoczął się Mszą Św. w bazylice OO Bernard, główna część obchodów odbyła się w Hotelu Rzeszów.

  Na uroczystości zostało wręczonych 40 odznaczeń samorządowych oraz 30 „Kryształowych serc” dla pielęgniarek i położnych, wyróżniających się szczególną postawą etyczną wobec pacjentów i współpracowników. 

  Pani Krystyna Mazur, Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej została wyróżniona „Kryształowym sercem”.

   

  więcej
 • Światowy Dzień Krwiodawcy 14 czerwca 2016 r. 13.06.2016

  Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom - oddającym bezpłatnie krew - za ratujący życie dar krwi i zwiększenia świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia potrzebującym pacjentom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

  Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne co roku ratują życie milionom ludzi. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając
  i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew odgrywa również istotną rolę w kontekście opieki
   i ratowania życia matek i dzieci oraz w czasie operacji ratunkowych podejmowanych w związku z katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka.

  więcej
 • BIAŁA SOBOTA 11.06.2016r. 02.06.2016

  Dnia 11 czerwca 2016r. w godz. 10:00–13:00  SPZ ZOZ w Nowej Dębie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu organizuje:

  "BIAŁĄ SOBOTĘ"

  przy ul. Kościuszki 1C w Nowej Dębie (budynek Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc)

  W trosce o zdrowie mieszkańców Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w zakresie:     

  - diabetologii

  - psychologii i psychiatrii

  - rehabilitacji

  - reumatologii

  - ginekologii i położnictwa

  - chirurgii

  więcej
 • Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa 30.05.2016

  31 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa. Święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ma zwrócić uwagę na szkodliwość palenia oraz na wszystkie konsekwencje z nim związane. Jak skutecznie zwalczyć ten szkodliwy dla zdrowia nałóg?

   Ostatni dzień maja jest ważną datą w kalendarzu promocji zdrowia. Tegorocznym obchodom Dnia bez Papierosa przyświeca hasło: Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Z tej okazji warto również przyjrzeć się sposobom na rzucenie palenia.

  więcej