Aktualności

 • Konkurs ofert 26.04.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Nowej Dębie

  działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2015r, poz. 581 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

  - świadczenia zdrowotne lekarskie realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie realizowane w Poradniach Specjalistycznych,
  - konsultacje specjalistyczne w Oddziałach szpitalnych oraz dla potrzeb medycyny pracy,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie radiologii , usg Doppler duplex, usg ginekologiczne,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie badań tomografii komputerowej,
  - konsultacje w zakresie rentgenodiagnostyki,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie endoskopii układu pokarmowego,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie - dyżury medyczne ,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie w nocnej i świątecznej opiece medycznej,
  - świadczenia zdrowotne lekarskie w Zespole Ratownictwa Medycznego S.

  więcej
 • Ankieta NFZ 07.04.2016

  Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia.

  http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ankieta-nfz-dotyczaca-opieki-nad-kobieta-w-okresie-fizjologicznej-ciazy-porodu-pologu-oraz-opieki-nad-noworodkiem,6843.html

  więcej
 • 7 KWIECIEŃ ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA- POKONAJ CUKRZYCĘ ! 06.04.2016

  Wyzwanie

  Cukrzyca jest przyczyną niedomagania i cierpienia około 60 mln. osób, które żyją z tą chorobą w Europejskim Regionie WHO. Stanowi również poważne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony zdrowia w państwach Regionu. Może prowadzić do rozwoju chorób układu krążenia, utraty wzroku, niewydolności nerek, amputacji kończyn i śmierci. W Europejskim Regionie WHO rozpowszechnienie cukrzycy rośnie we wszystkich grupach wiekowych – obecnie w niektórych państwach choruje już 10-12% ludności. Nasilenie epidemii cukrzycy jest ściśle związane z wyraźnym trendem wzrostu nadwagi i otyłości, niezdrowego sposobu żywienia, braku aktywności fizycznej i trudnych warunków społeczno-ekonomicznych.

  więcej
 • Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Pediatrycznego 31.03.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko - Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego   Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

  Główne zadania:

  - Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  w Oddziale  Pediatrycznym.

  - Nadzór nad realizacją świadczeń  lekarskich i pielęgniarskich w oddziale.- Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 

  - Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania  informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania oddziału.

  - Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

   Wymagania  od  Kandydatów:

  I. Kwalifikacje:

       - tytuł zawodowy lekarza,

       - tytuł  specjalisty lub specjalisty  II stopnia w dziedzinie  pediatrii,

       - prawo wykonywania zawodu lekarza,

       - 8 lat stażu pracy, 

  II. Wymagania:

  - znajomość Ustawy o Działalności Leczniczej,

  - znajomość Ustawy o zawodzie  Lekarza,

  - znajomość Kodeksu Pracy, 

  - znajomość Ustawy - Prawa Pacjenta,

  - znajomość Ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,

  więcej
 • 24 marca - Światowy Dzień walki z Gruźlicą 23.03.2016

  Wydawać by się mogło, że gruźlica to choroba, która prawie całkowicie zniknęła z mapy chorób zakaźnych świata. Nic bardziej mylnego. Gruźlica nadal jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na naszym globie.

  Z jej powodu co roku umiera ok. 3 mln osób na świecie. Choroba nie dotyczy osób żyjących w nędzy niedożywionych. Coraz częściej jest obserwowana u ludzi młodych, poświęcającej się pracy zawodowej, żyjący w biegu, w ciągłym stresie żywiący się fastfoodami i wspomagający się używkami.

  więcej
 • Informacja dla Pacjentów 24.02.2016

  SPZZOZ w Nowej Dębie uprzejmie informuje, że od 01.03.2016 r. planujemy przeniesienie Poradni Specjalistycznych do nowych lokalizacji:

  -Poradnia Reumatologiczna i Rehabilitacyjna - na ul. M.C. Skłodowskiej 1A (budynek Poradni „K”)

  -Poradnia Neurologiczna, Leczenia Bólu i Medycyny Pracy - na ul. Kościuszki 1C

  więcej
 • 23 lutego—Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 24.02.2016

  Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych XXI wieku. Szacuje się, że ok 15% ludzi doświadcza ataków poważnej depresji na pewnym etapie życia. Choroba ta występuje częstoi dotyka częściej kobiet niż mężczyzn (choć może to wynikać z faktu, iż kobiety częściej szukają pomocy). Chorują na depresję również dzieci.

  Co to właściwie jest depresja? Jest to choroba objawiająca się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań co znacznie wpływa na życie rodzinne i zawodowe wielu ludzi.

  więcej
 • SPZZOZ w Nowej Dębie wśród najlepszych szpitali w województwie podkarpackim w rankingu "Bezpieczny Szpital 2015” 17.02.2016

  Prestiżowy ranking od 12 lat organizowany jest przez jednostkę Ministerstwa Zdrowia -Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a jego wyniki publikowane są na łamach dziennika "Rzeczpospolita". Ranking cieszy się dużą popularnością i uznaniem nie tylko w środowisku lekarskim, ale także wśród pacjentów.

  To unikatowe zestawienie obejmuje wyłącznie najlepsze podmioty, poddawane wnikliwej ocenie w wielu różnych aspektach funkcjonowania placówki. Oceniana jest przede wszystkim wysoka jakość bezpiecznej opieki zdrowotnej. Organizatorzy pod uwagę biorą też m.in.: komfort pobytu pacjenta, poziom diagnostyki, analizę zdarzeń i skarg, jakość  i standard opieki medycznej, personel i jego kwalifikacje, finanse czy zarządzanie majątkiem.

  więcej