Aktualności

 • OGŁOSZENIE 18.09.2015

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w  Nowej  Dębie  ogłasza  wewnętrzny  konkurs na stanowisko  Koordynatora  Pracy  Oddziału  Pomocy Doraźnej.

  więcej
 • Polskie Dni Spirometrii w 2015 pod hasłem „ Oddychaj czystym powietrzem”. 09.09.2015

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie po raz kolejny organizuje bezpłatne badania spirometryczne.

  W piątek 18 września 2015 r. od godziny 8-ej do godziny 12-ej  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbędą się badania spirometryczne. Organizatorem kampanii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Motywem kampanii jest uświadomienie europejczykom źródeł zagrożeń i faktów naukowych związanych z jakością powietrza, a tym samym wpływu zanieczyszczeń na stan ich układu oddechowego i potencjalnych konsekwencji związanych z przebywaniem i wystawianiem się na czynniki ryzyka. Naszym celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia oddechowego poprzez skłonienie społeczeństwa do regularnych badań spirometrycznych, szczególnie osób zagrożonych rozwojem obturacyjnej choroby płuc tj. palący papierosy, z kaszlem i dusznością wysiłkową. Głównym czynnikiem ryzyka POCHP jest palenie tytoniu, a w dalszej kolejności bierne wdychanie dymu papierosowego, narażenie na pyły i inne zanieczyszczenia powietrza.

        

  więcej
 • Informacja 26.08.2015

  Uprzejmie informujemy, że od 07.09.2015r. Szkoła Rodzenia będzie nieczynna do odwołania, w związku z brakiem odpowiednich warunków lokalowych.

  Czynimy starania aby w niedługim czasie na nowo uruchomić Szkołę Rodzenia spełniającą wszelkie wymogi.

  więcej
 • Osteoporoza - choroba cywilizacyjna 25.08.2015

           Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. W Unii Europejskiej z powodu osteoporozy co 30 sekund dochodzi do złamania. A można im łatwo zapobiec. Wystarczy zadbać, aby w codziennej diecie była odpowiednia ilość wapnia, witaminy D i białka.

  więcej
 • Informacja 11.08.2015

  Uprzejmie informujemy, że Oddział Położniczy i Neonatologiczny w dniach 14.08.2015r.-21.08.2015r. będzie nieczynny z powodu prac dezynfekcyjnych. 

  Opiekę położniczą dla pacjentek z naszego regionu zabezpieczać będzie Szpital Powiatowy w Kolbuszowej i Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  więcej
 • KOMUNIKAT DO PACJENTÓW 21.07.2015

  Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie w związku z trwającym okresem wakacyjnym iformuje, że właściwa opieka zdrowotna zostanie zabezpieczona dla wszystkich osób wypoczywających na terenie naszego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

  Przypominamy pacjentom, że w przypadku nagłego zachorowania po pomoc medyczną należy zgłaszać się do Izby Przyjęć lub do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  więcej
 • Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej 13.07.2015

  Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014r. poz. 177 z późn. zm. j.t) Szpital Powiatowy w Nowej Dębie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji indywidualnej medycznej wewnętrznej pacjentów leczonych  w latach 1993 i 1994 z wyłączeniem Historii chorób Oddziału Pediatrycznego.(Historie Chorób dzieci z Oddziału Pediatrycznego ulegają zniszczeniu po 22 latach). 

   

  więcej
 • INFORMACJA 29.06.2015

  W związku z przerwą wakacyjną informujemy, że od 01.07.2015 do 31.08.2015 Szkoła Rodzenia będzie nieczynna.

  Pierwsze zajęcia po przerwie odbędą się 07.09.2015r. Zajęcia będą prowadzone w każdy poniedziałek o godz. 18 w budynku Rehabilitacji tj. ul. Rzeszowska 8, 39-460 Nowa Dęba.

  więcej
 • Militariada 2015 25.06.2015

  W dniu 20 – 21 czerwca br. odbyła się w Nowej Dębie impreza militarno-kulturowo-historyczna pod nazwą „Militariada 2015”. Zaproszenie do czynnego uczestniczenia w w/w imprezie otrzymał także Szpital Powiatowy w Nowej Dębie. Organizatorem imprezy był: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, oraz Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

  więcej