Aktualności

 • 23 lutego—Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 24.02.2016

  Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych XXI wieku. Szacuje się, że ok 15% ludzi doświadcza ataków poważnej depresji na pewnym etapie życia. Choroba ta występuje częstoi dotyka częściej kobiet niż mężczyzn (choć może to wynikać z faktu, iż kobiety częściej szukają pomocy). Chorują na depresję również dzieci.

  Co to właściwie jest depresja? Jest to choroba objawiająca się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań co znacznie wpływa na życie rodzinne i zawodowe wielu ludzi.

  więcej
 • SPZZOZ w Nowej Dębie wśród najlepszych szpitali w województwie podkarpackim w rankingu "Bezpieczny Szpital 2015” 17.02.2016

  Prestiżowy ranking od 12 lat organizowany jest przez jednostkę Ministerstwa Zdrowia -Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a jego wyniki publikowane są na łamach dziennika "Rzeczpospolita". Ranking cieszy się dużą popularnością i uznaniem nie tylko w środowisku lekarskim, ale także wśród pacjentów.

  To unikatowe zestawienie obejmuje wyłącznie najlepsze podmioty, poddawane wnikliwej ocenie w wielu różnych aspektach funkcjonowania placówki. Oceniana jest przede wszystkim wysoka jakość bezpiecznej opieki zdrowotnej. Organizatorzy pod uwagę biorą też m.in.: komfort pobytu pacjenta, poziom diagnostyki, analizę zdarzeń i skarg, jakość  i standard opieki medycznej, personel i jego kwalifikacje, finanse czy zarządzanie majątkiem.

  więcej
 • 11 Luty- Światowy Dzień Chorego 09.02.2016

  Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

  więcej
 • 4 Luty- Międzynarodowy Dzień Walki Z Rakiem 01.02.2016

  Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka obchodzony jest od 2000 roku. Ustanowiony został podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i Dyrektora generalnego UNESCO.

  Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest corocznie 4 lutego. Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), co najmniej jednej trzeciej wszystkich przypadków zachorowań na raka można zapobiec, a profilaktyka chorób nowotworowych zwiększa szanse skutecznego zwalczania nowotworów. Istnieje też coraz większa zależność między rosnącą zapadalnością na raka a stylem życia, odżywianiem a nadwagą. To dlatego tak ważne jest, aby oprócz badań kontrolnych zwrócić szczególną uwagę na swoje zdrowie na co dzień tj. codzienne przyzwyczajenia dietetyczne, zwiększenie aktywności fizycznej, unikanie tytoniu i alkoholu.

  więcej
 • Dzień Babci i Dziadka w ZOL 28.01.2016

  27 stycznia br. z Okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka, pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowej Dębie odwiedziła młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Jadachach. Repertuar recytatorsko-taneczny, który zaprezentowała młodzież wzbudził radość, zadowolenie i uśmiech na twarzy wszystkich pacjentów. Mamy nadzieję, że dzień pełen wzruszeń zapamiętają pacjenci jak również młodzież z Zespołu Szkół w Jadachach.

  więcej
 • 26 styczeń- Ogólnopolski Dzień Transplantologii 25.01.2016

  Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Dla osób ze skrajną niewydolnością serca, płuc czy wątroby przeszczepienie narządu jest jedyną skuteczną metodą ratującą życie, podobnie jak przeszczep szpiku w przypadku nieuleczalnych chorób szpiku (w tym różnych rodzajów białaczek)

   W zeszłym roku wykonano 1064 przeszczepów nerek, 336 wątroby, 76 serca, 37 trzustki i 19 płuca. Narządy te pochodziły od zmarłych dawców. Przeprowadzono też kilkadziesiąt przeszczepów nerek oraz fragmentów wątroby. Niektóre narządy (nerka, segment wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia - nerki, serca, płuca, wątroby, trzustki, jelita i rogówki - pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie, oraz kiedy zostały już u nich wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.

  więcej
 • Bezpłatne badanie słuchu 20.01.2016

  Bezpłatne badanie słuchu w Oddziale Rehabilitacji

  Statystyki w Polsce wskazują, że problem niedosłuchu dotyka co trzecią osobę dorosłą i co piąte dziecko. Tak jak w większości chorób, wczesna diagnoza zwiększa szansę powodzenia kuracji. Niedosłuch można zdiagnozować przy pomocy audiometru, który emitując dźwięki w podstawowym zakresie słyszalności, pozwala na ich zróżnicowanie i pomiar oraz wyznaczenie progów słyszalności. W ten sposób poprzez wykreślenie audiometru możemy ustalić rodzaj oraz wielkość ubytku słuchu. Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi niedosłyszącym i mając na uwadze powyższy problem, zorganizowaliśmy bezpłatne badania słuchu 20 stycznia br. w Oddziale Rehabilitacji. Z badań skorzystało 11 pacjentów. Ponadto pacjenci mieli możliwość doboru aparatu słuchowego. Firma wykonująca badania słuchu posiada szeroki asortyment aparatów oraz kontrakt z NFZ, umożliwiający pacjentom skorzystanie z refundacji. Mamy nadzieję, że było to pierwsze, ale nie ostatnie zorganizowane bezpłatne badanie słuchu dla naszych pacjentów.

  więcej
 • Nabór na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 19.01.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

  Główne zadania:

  - Organizowanie  kompleksowych   świadczeń   udzielanych  przez pielęgniarki oraz personel pomocniczy  w Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym  na  optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

  - Nadzór nad realizacją świadczeń  pielęgniarskich, opiekuńczych i terapeutycznych w zakładzie.

  - Nadzór  nad  przestrzeganiem obowiązujących standardów i procedur  w opiece nad pacjentami. 

  - Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych oraz w zakresie sprawnego funkcjonowania zakładu.

  - Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych  oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ.

   Wymagania  od  Kandydatów:

  I. Kwalifikacje:

  - tytuł  magistra na kierunku pielęgniarstwo – 1 rok pracy  w szpitalu,  lub

  - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany  tytuł   specjalisty  w dziedzinie mającej  zastosowanie  w  ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka – 1 rok  pracy w szpitalu,  lub 

  - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub  organizacji  i zarządzania – 3 lata  pracy w szpitalu,  lub

  - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny – 4 lata pracy   w szpitalu, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,   

  na ww. stanowisko została zatrudniona mgr Teresa Lubera

  więcej
 • OFERTA PRACY DLA INSPEKTORA DS. ROZLICZEŃ 12.01.2016

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Rozliczeń w Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

  Główne zadania:

  - prowadzenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z NFZ,

  - kompletowanie informacji i weryfikacja udzielanych świadczeń zdrowotnych,

  - sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących świadczeń medycznych,

  - obsługa Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej NFZ w zakresie rozliczeń,

  - ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń medycznych,

  Wymagania dla kandydatów:

  - wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  - staż pracy na samodzielnym stanowisku min. 5 lata,

  - znajomość przepisów w zakresie  rozliczeń świadczeń zdrowotnych (Zarządzenia Prezesa NFZ i Rozporządzenia Ministra Zdrowia)

  - znajomość przepisów dotyczących ustawy o działalności leczniczej,

  - biegła znajomość obsługi komputera,

  - umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów,

  - komunikatywność,

  - dyspozycyjność,

  - umiejętność zarządzania czasem,

  - mile widziane doświadczenie w rozliczaniu usług medycznych z NFZ.

  więcej